Afwijking in de slagaders

De behandeling

Afhankelijk van de ernst van de situatie en welke slagader het betreft, is er een aantal mogelijkheden:

De niet-operatieve behandeling

Wanneer de vernauwing niet van ernstige aard is, kan de situatie vaak aanzienlijk verbeterd worden door te stoppen met roken, looptraining en eventueel het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.

De operatieve behandeling

Er zijn verschillende operaties mogelijk, zoals het schoonmaken van het vat op de plaats van de vernauwing of het wijder maken van de vernauwde plek. Bij de meeste verstopte slagaders wordt echter een omleiding gemaakt. Hierbij wordt een vaatprothese of een ader van uzelf gebruikt. De keuze van de operatie is van vele zaken afhankelijk. De zwaarte van de operatie hangt samen met de plaats in het lichaam waar de afsluiting zit. Uw arts kan u hierover nader informeren.

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's van complicaties van een operatie, zoals wondinfectie, bloeding, trombose, longembolie (bloedstolsel in de longen), longontsteking, blaasontsteking of hartinfarct.

Verder kunt u verwachten dat in het gebied van het operatielitteken na de genezing het normale gevoel zal zijn verdwenen. Bij operaties aan de slagader zijn er specifieke complicaties mogelijk: een nabloeding of een afsluiting van de vaatprothese of de gebruikte ader. Bij het optreden van een dergelijke complicatie moet vaak opnieuw geopereerd worden.

Uiteraard proberen wij de risico's zo klein mogelijk te houden. Daarom wordt u voor de operatie veelal door de anesthesioloog, internist, cardioloog of longarts volledig onderzocht en worden vele voorzorgsmaatregelen genomen.

Dotteren

Soms is het mogelijk met behulp van een ballonnetje het bloedvat op de plaats van de vernauwing als het ware 'op te rekken'. Deze methode heet 'dotteren'. Het bloedvat wordt dan weer beter doorgankelijk. Eventueel wordt er een stent geplaatst. Een stent is een buisje van metaal, dat er voor zorgt dat na het dotteren het bloedvat opgerekt blijft.

Dotteren kent gelukkig slechts zelden ernstige complicaties, hoewel bloedingen kunnen voorkomen op de insteekplaats. Uiteraard is het mogelijk dat het niet lukt om het vat op te rekken of dat de vernauwing na betrekkelijk korte tijd toch weer opnieuw ontstaat.

Een verwijding van een slagader (aneurysma)

Een verwijding van een slagader (aneurysma) komt het meeste voor in de lichaamsslagader (aorta). Het begint veelal een eindje onder de aftakking naar de nieren en eindigt boven de splitsing naar het linker- en rechterbeen. Soms zijn ook zijtakken van de aorta verwijd.

Wanneer er een verwijding van een slagader gevonden wordt, is vaak een operatie nodig. Dit komt omdat de verwijding een zwakke plek in de wand van de slagader betekent. Hierin kan een scheur ontstaan met als gevolg een levensbedreigende bloeding. Hoe groter de verwijding, des te groter het risico. Ook kan er, doordat er een bloedstolsel of een stukje van de wand van de slagader is losgeraakt, plotseling een afsluiting optreden in een slagader (embolie).

De operatie

Bovengenoemde gevaren kunnen worden voorkomen door een operatie, waarbij de verwijding door een vaatprothese wordt vervangen. Er wordt tijdens de operatie een endoprothese geplaatst. De prothese wordt via de slagaders in de lies in het aneurysma geplaatst.

Na de behandeling

Na ontslag uit het ziekenhuis merkt u dat u snel moe bent. Het kan lang duren voordat u weer helemaal de oude bent. Vaak zult u medicijnen moeten blijven gebruiken om u bloed dunner te houden.

Leefregels na de behandeling

Een gezonde levenswijze is heel belangrijk, dus:

  • Absoluut niet roken.
  • Veel lichaamsbeweging.
  • Geen overgewicht.

Als u suikerziekte, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte hebt, dient dat goed onder controle te zijn.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

  • Polikliniek chirurgie, Beatrixziekenhuis: (0183) 64 42 05
  • Polikliniek chirurgie, Lingepoli: (0345) 61 35 46