S-lift

De behandeling

Bij veroudering vermindert de hoeveelheid onderhuids vet in het gezicht. Het vet zakt ook vanuit de wangen (waar het hoort te zitten) naar beneden naar de kaaklijn. Men krijgt dan de bekende wangzakjes of hangwangetjes, die de kaaklijn verstoren en vaak ook de mondhoeken wat naar beneden trekken.

Als de verslapping van de huid in het gezicht beperkt is, zal een volledige facelift niet nodig zijn en kan een S-lift mogelijk uitkomst bieden.

Mogelijkheden en verwachtingen

 • Een S-lift heeft geen effect op eventuele rimpeling van uw voorhoofdshuid, uw oogleden of uw mond. Voor correcties van deze afwijkingen zijn andere behandelingen noodzakelijk.
 • Bij een S-lift moet u niet verwachten dat alle rimpels volledig worden glad getrokken. Bij praten, lachen en andere bewegingen van het gelaat ontstaan soms natuurlijke rimpellijntjes die ook na een S-lift aanwezig zullen blijven.
 • Verder moet u er rekening mee houden dat het verouderingsproces van de huid door een S-lift niet wordt vertraagd. De vraag hoelang een S-lift verbetering oplevert, is niet precies te beantwoorden, aangezien dit per persoon sterk wisselt. Het is mogelijk om na een periode van 10 tot 15 jaar een tweede operatie uit te voeren;
 • De S-lift is zeer geschikt bij hangwangen of wangzakjes. De kaaklijn en ook de hals worden mooier. De ingreep kan eventueel gecom-bineerd worden andere correcties in uw gezicht;
 • De S-lift kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd;
 • Na de S-lift is uw huid over het algemeen nauwelijks blauw of gezwollen;
 • De S-lift geeft over het algemeen weinig napijn en kans op complicaties.

Voor de behandeling

 • Om steriel te kunnen opereren is het niet toegestaan om make-up tijdens de ingreep te dragen;
 • Als u contactlenzen draagt dient u deze voor de ingreep uit te doen. Ook oorbellen en/of piercings (in het gezicht) moeten voor de ingreep verwijderd zijn;
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar, sintrom, aspirine, Ascal, etc.), moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met uw plastisch chirurg. De plastisch chirurg bepaalt wanneer u voor uw operatie moet stoppen met het innemen van deze medicijnen en zal dit met u bespreken;
 • Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw plastische chirurg raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.

Tijdens de behandeling

De S-lift is een operatie onder plaatselijke verdoving, waarbij rimpels en uitgezakte huidplooien van uw gelaat en hals worden gecorrigeerd. De huid van uw hals en uw wangen wordt over een groot gebied van de onderlaag losgemaakt en strak getrokken in de richting van de haarlijn boven en achter de oorschelp. Het weefsel wordt niet alleen strakgetrokken maar ook gelift.

Het onderhuidse SMAS weefsel (SMAS: Superficial Muscular Aponeurotic System) heeft meer gewicht dan de huid zelf. Door het liften en strakker maken van de SMAS zal ook de huid er veel strakker uit zien.

Op deze manier wordt ook het wangvet weer naar boven gebracht, op de plaats waar het eigenlijk thuishoort. De kaaklijn wordt weer strakker. Doordat het vet weer in de wangen terug is krijgt deze weer een voller en jonger uiterlijk.

De littekens van een S-lift lopen vrijwel onzichtbaar voor de oorschelp langs en boven en achter de oorschelp in de haargrens (in de vorm van een S).

Na de behandeling

 • Na de operatie blijft u nog ongeveer één uur op de polikliniek plastische chirurgie. U kunt dan rustig bijkomen van de operatie en het gezicht koelen met koude gazen, om de zwelling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarna mag u naar huis;
 • Na de ingreep mag u niet zelfstandig autorijden. Zorg ervoor dat er vervoer naar huis geregeld is;
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn een paracetamol in te nemen;
 • De littekens worden gehecht met oplosbare hechtingen. Over de hechtingen zitten hechtpleisters. Deze moeten blijven zitten tot u na één week op controle komt bij de verpleegkundige;
 • De dag na de operatie mag u de haren (indien nodig) weer wassen;
 • Eén week na de operatie komt u bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie voor wondcontrole. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden;Toenemende pijn;
 • Bij optreden van abnormale zwelling;
 • Als u koorts heeft boven de 38.5°C;
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken;
 • Bij ongerustheid

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis via het algemene nummer (0183) 64 44 44. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Leefregels na de behandeling

 • Voor het beste resultaat raden wij u aan na de operatie rustig aan te doen. De eerste week na de operatie is dit belangrijk voor de wondgenezing;
 • U moet de druk op het hoofd vermijden (niet bukken, tillen). Hierdoor verkleint u de kans op zwelling en bloeduitstorting. Houdt u hiermee rekening met uw dagelijkse werkzaamheden.

Contact

Deze informatie betreft de operatie en de leefregels voor thuis. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze informatie niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Uit deze informatie kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.