Bekkenbodemcentrum

Op de polikliniek

Problemen met plassen of met de stoelgang zoals pijn, incontinentie of het niet goed kwijt kunnen van plas of ontlasting, komen veel voor. Daarnaast worden problemen met de seksualiteit soms veroorzaakt door een bekkenprobleem.

Vaak komt u op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist bij het bekkenbodemcentrum terecht. Bij het bekkenbodemcentrum kunnen vrouwen met urine-incontinentie en bekkenproblematiek terecht voor onderzoek en behandeling. Alle nodige onderzoeken vinden op één dag plaats en u krijgt dezelfde dag een behandeladviesplan mee naar huis.

Om goed in kaart te brengen wat uw klachten zijn, vragen wij u thuis deze vragenlijst en plas-dagboekje (‘mictielijst’) in te vullen. Deze geeft u (volledig ingevuld) op het bekkenbodemspreekuur aan de behandelend arts.

De dag in het bekkenbodemcentrum ziet er als volgt uit:

 • U meldt zich in het Beatrixziekenhuis op de poli Urologie. U kunt daar plaatsnemen in ontvangstruimte 4 op de eerste verdieping.
 • Wij adviseren u een lunchpakketje, boek en/of handwerk mee te nemen.
 • U heeft eerst een afspraak (intakegesprek) met de continentieverpleegkundige over onder andere de door u ingevulde vragenlijst en de mictielijst.
 • Op de poli urologie wordt door de urologisch verpleegkundige een urodynamisch onderzoek gedaan.
 • De fysiotherapeute onderzoekt bij u de functie van de bekkenbodemspieren.
 • Tot slot komt u op de poli urologie bij de uroloog en de gynaecoloog die samen het gynaecologisch onderzoek met een vaginale echo en het urologisch onderzoek met cystoscopie verrichten.

De onderzoeksresultaten vormen samen met de ingevulde vragenlijst en de mictielijst de basis voor het behandelplan. Daarna wordt het behandelplan met u besproken. Eventueel worden de maag-darm-leverarts, de chirurg of de sexuoloog hierbij betrokken.

De behandeling kan meteen daarna worden ingezet.

Wie werkt er?

Binnen het bekkenbodemcentrum werken urologen, gynaecologen, de continentieverpleegkundige en de bekkenfysiotherapeut nauw samen om u snel en goed te helpen.

 Binnen het bekkenbodemcentrum werken urologen, gynaecologen, continentieverpleegkundigen en de bekkenfysiotherapeut nauw samen om u snel en goed te helpen, zoals: Jan Schrickx (gynaecoloog), Paulien Hesseling (bekkenfysiotherapeut), Jaap Nieuwenhuijs (uroloog), Ingrid Koeter (uroloog), Janet Eikenboom en Ans Middag (continentieverpleegkundigen) en Erica van den Berg (bekkenfysiotherapeut).

Afspraak maken

Uw huisarts meldt u aan bij het bekkenbodemcentrum. Het secretariaat van de poli gynaecologie maakt voor u de afspraken en stuurt deze met de vragenlijst en de mictielijst naar u op. Het centrum is iedere dinsdag geopend en bereikbaar op tel. (0183) 64 42 25.

Voorbereiding

 • Urine
  U dient een dag van tevoren uw potje urine in te leveren bij het laboratorium van het Beatrixziekenhuis of op één van de andere priklocaties. Uw potje urine moet voorzien zijn van naam, geboortedatum en laboratoriumformulier.

 • Mictielijst en vragenlijst
  De mictielijst en de vragenlijst die u bij de uitnodiging voor het onderzoek heeft ontvangen, vult u thuis in. Op de dag van het onderzoek overhandigt u deze lijsten aan de continentieverpleegkundige. 

Veelgestelde vragen

Mag ik iemand meenemen die de hele tijd bij me blijft?
Ja, u mag altijd iemand meenemen die u gedurende de dag ondersteunt.

Ik menstrueer. Kunnen alle onderzoeken doorgaan?
Ja, als u menstrueert op de dag dat u een afspraak heeft voor de Bekkenbodempoli kunnen de onderzoeken gewoon doorgaan.

Zijn alle onderzoeken daadwerkelijk op mij van toepassing?
Ja, maar in een enkel geval kan het voorkomen dat één van de onderzoeken niet hoeft door te gaan.

Als ik word verwezen naar een bekkenfysiotherapeut, mag ik dan naar mijn eigen fysiotherapeut bij mij in de buurt?
Als u voor behandeling mbv bekkenfysiotherapie wordt verwezen naar een bekkenfysiotherapeut, adviseren wij u gebruik te maken van een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Deze therapeuten hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van bekkenbodemproblematiek en bezitten een aantekening om ook inwendige therapie (biofeedback genoemd) toe te passen. De specialisten van de bekkenbodempoli hebben een direct contact met deze fysiotherapeuten. Er wordt altijd gezocht naar een bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt.

Dien ik zelf te zorgen voor de lunch?
Ja, u dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

Mag ik tussen de onderzoeken door het ziekenhuis verlaten?
U mag tussen de onderzoeken door het ziekenhuis verlaten.

Dien ik nachtkleding mee te nemen?
Nee, u hoeft geen nachtkleding mee te nemen.

Ik draag een ring. Moet ik die voor de onderzoeken af doen?
Nee, als u een ring (pessarium) draagt, hoeft u deze er niet uit te halen. Mocht dat wel nodig zijn, dan kan dat altijd nog vooraf aan de onderzoeken.

Kan ik voorkeur voor een bepaalde specialist aangeven?
Ja, u kunt uw voorkeur voor een specialist aangeven.

Mag ik kiezen voor vrouwelijke specialist?
In het bekkenbodemteam werken ook één vrouwelijke gynaecoloog én één vrouwelijke uroloog. Het is dus mogelijk om alleen door vrouwelijke specialisten te worden onderzocht. Wanneer u hier de voorkeur aan geeft is het wenselijk dat u dit bij het maken van de afspraak duidelijk kenbaar maakt.

Moet ik nuchter zijn voor het onderzoek?
Nee, u hoeft niet nuchter te zijn.

Moet ik vanwege de geplande onderzoeken stoppen met mijn bloedverdunners?
Nee, u hoeft niet te stoppen met uw bloedverdunners

Ik heb blaasontsteking. Kunnen de onderzoeken doorgaan?
Voordat de onderzoeken beginnen wordt uw urine altijd gecontroleerd. Als er sprake is van een blaasontsteking is het soms noodzakelijk om eerst een antibiotica kuur te gebruiken. In dat geval kunnen de geplande onderzoeken geen doorgang vinden. Er wordt voor u een nieuwe planning gemaakt na de kuur, als blijkt dat de blaasontsteking is verholpen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan het bekkenbodemcentrum de volgende zaken meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijskaart (en eventueel een brief) van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek);
 • vragenlijst en mictielijst;
 • een boek of handwerkje voor de tijd tussen de onderzoeken.

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.