Pedagogisch spreekuur

Op de polikliniek

Uw kind is door de kinderarts doorverwezen naar het pedagogisch spreekuur in verband met overmatig huilen, zindelijkheidsproblematiek, eet- of slaapproblemen. Het blijkt dat problemen met eten, slapen, zindelijkheid en overmatig huilen tot veel onrust en bezorgdheid kan zorgen bij ouders en kind. Hierdoor kunnen de klachten aanhouden of zelfs verergeren. Om dit te doorbreken is vaak een verandering in de opvoeding van het kind nodig.

Tijdens het reguliere spreekuur van de kinderarts is er weinig tijd om uitgebreid op de opvoedkundige kant van deze problemen in te gaan en adviezen te geven hoe het gedrag van uw kind te doorbreken. De medisch pedagogisch zorgverlener, geschoold in opvoedkundige problemen en adviezen, heeft echter tevens de benodigde kennis en expertise in huis en kan u hierbij helpen. Bovendien is er per kind ruim de tijd ingepland om voldoende aandacht aan al uw vragen te schenken.

Hoe gaat het in zijn werk?

De kinderarts verwijst uw kind door naar het pedagogisch spreekuur. Het eerste consult duurt ongeveer 45 minuten, herhalingsafspraken een half uur. Tijdens de consulten maakt de medisch pedagogisch zorgverlener samen met u een plan om het gedrag van uw kind te doorbreken. Tijdens de vervolgafspraken wordt geëvalueerd of de aanpak succes heeft en of het plan eventueel aangepast moet worden.

Eindverantwoordelijkheid

De medisch pedagogisch zorgverlener wordt gesuperviseerd door de kinderpsycholoog. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de medisch pedagogisch zorgverlener, de kinderpsycholoog en de kinderarts over de voortgang van uw kind. De behandelend kinderarts blijft uiteraard te allen tijde verantwoordelijk voor het beleid van uw kind.

Afsluiten

Er zijn verschillende manieren waarop de begeleiding beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit als het probleem van uw kind is opgelost. Het kan echter ook voor komen dat tijdens de begeleiding blijkt dat er extra hulp nodig is zoals ondersteuning in de thuissituatie. Dit zal altijd met u besproken worden en in overleg met u kan een doorverwijzing plaatsvinden. Uiteraard wordt in dit geval ook altijd overlegd met de kinderpsycholoog en/of medisch maatschappelijk werk en uw behandelend kinderarts.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u iedere werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur bellen met Rita Veerman of Anouk Toebes. Telefoonnummer (0183) 64 44 34.