4 West: Orthopedie, Gynaecologie, Urologie

De afdeling

Deze afdeling heeft drie verschillende medisch specialismen:

 • Gynaecologie
 • Orthopedie
 • Urologie

Orthopedie

Bij het specialisme orthopedie ligt de nadruk op de patiënt die geopereerd moet worden. Daarnaast zijn er patiënten die geobserveerd moeten worden.

De operaties van de orthopedie verschillen. Het kan zijn dat iemand een totale heupprothese krijgt of een totale knieprothese. Dit zijn veelal geplande operaties. Het kan ook zijn dat iemand plotseling geopereerd moet worden na een collumfractuur (een gebroken heup).

Gynaecologie

De behandelingen voor het specialisme gynaecologie zijn uiteenlopend. Zo kan iemand opgenomen worden voor een curettage, verwijdering van de baarmoeder, verschillende operaties in verband met verzakkingsproblematiek of na een EUG (een buitenbaarmoederlijke zwangerschap).

Urologie

Behandelingen die veel voorkomen voor het specialisme urologie zijn operaties aan blaas en prostaat.

Wie werkt er?

Op deze afdeling werken de medewerkers in multidisciplinaire teams die bestaan uit (onder andere):

 • verpleegkundigen;
 • urologen;
 • orthopeden;
 • gynaecologen;
 • fysiotherapeuten;
 • afdelingsassistenten;
 • de gastvrouwen;
 • de secretaresse;
 • teamleider (eindverantwoordelijke op de afdeling);
 • zorgcoördinatoren (een verpleegkundige met als extra taak het bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit op de afdeling);
 • leerling verpleegkundigen (worden opgeleid tot verpleegkundigen en werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige);
 • afdelingsassistenten (zorgen voor het schoonmaken van de afdeling);
 • voedingsassisten/gastvrouwen (verzorgen uw maaltijden en dranken);
 • afdelingssecretaresse (verricht administratieve werkzaamheden en verzorgt o.a de ontslagpapieren).

Visite arts

Tijdens uw verblijf op de afdeling zijn er een aantal dingen die u kunt verwachten:

 • In het Beatrixziekenhuis zijn zes gynaecologen, drie urologen en vier orthopeden werkzaam. De artsen van één specialisme werken samen en bezoeken elkaars patiënten. Het kan dus zo zijn, dat u een andere orthopeed ziet dan uw behandelend orthopeed;
 • De artsen lopen dagelijks visite;
 • Bent u opgenomen voor urologie, dan wordt u twee keer per dag (’s ochtends en ’s avonds) door één van de urologen bezocht. Behalve in het weekend, dan komen de urologen één keer per dag.

Verblijf op de afdeling

Wat neemt u mee?

 • Uw oproepbrief van het opnamebureau/afsprakenkaart van de specialist;
 • Patiëntenpas van het ziekenhuis;
 • Evt. medicatie in originele verpakking;
 • Slippers, pantoffels, stevige schoenen;
 • Iets voor ontspanning: boek, iPad;
 • Makkelijke kleding;
 • Toiletartikelen, nachtkleding.

Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van het internet.

Inlichtingen

Inlichtingen over uw toestand krijgt de familie in eerste instantie van u zelf. In overleg met u worden er bij opname één of twee contactpersonen aangesteld.

 • Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige waar u en uw contactpersonen terecht kunnen voor informatie over uw behandeling en uw voortgang. Op het witte bord op uw kamer staat vermeld bij welke verpleegkundige u en uw contactpersonen terecht kunnen voor vragen. Informatie wordt in principe aan niemand anders dan aan de contactpersonen gegeven;
 • Uw contactpersonen kunnen ook voor inlichtingen naar de afdeling bellen. Het telefoonnummer is (0183) 64 30 14;
 • Na de operatie of onderzoek wordt het eerste contactpersoon gebeld als u weer terug bent op afdeling.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. U leest hier meer over de bezoekregels. Bezoekt u op deze afdeling een patiënt, vul dan voor uw bezoek de online corona vragenlijst in.

Contactgegevens

De medewerkers van de afdeling proberen u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Als u niet tevreden bent over de geboden zorg, bespreek dit dan met degene die deze onvrede heeft veroorzaakt of met de afdelingsleidinggevende.

Als u vragen heeft, mag u deze gerust stellen. Het telefoonnummer van de afdeling is 0183 - 64 30 14.