Slokdarm echocardiografie (oesophagus-echocardiografie)

Het onderzoek

Echografie is een onderzoeksmethode waarbij door middel van ultrageluid een afbeelding van het hart wordt gemaakt. De echo wordt vervaardigd door middel van het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven via een echomicrofoon (transducer).

Met een oesophagus-echocardiografie kan het hart vanuit de slokdarm (dus vanuit een andere positie) bekeken worden. Via de oesophagus-echocardiografie is het beeld duidelijker dan bij de gewone echografie van het hart en kan de achterkant van het hart beter beoordeeld worden. Dit beeld kan op een computer worden vastgelegd.

Voor het onderzoek

U moet nuchter zijn. Dat betekent dat u de avond voor de oesophagus-echocardiografie vanaf 22.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Uw medicijnen mag u 's morgens gewoon met weinig water innemen.

Verblijf op afdeling CCU / 3 Noord

Voor een oesophagus-echocardiografie wordt u gedurende een aantal uren opgenomen op afdeling CCU / 3 Noord. Daar kunt u zich een half uur voor de geplande afspraak melden.

Tijdens het onderzoek

De cardioloog voert dit onderzoek uit. U krijgt voor dit onderzoek een roesje.Uw keel wordt vooraf met een spray verdoofd. Dan mag u op uw linkerzijde gaan liggen. De cardioloog brengt via uw mond een flexibele slang (echoscoop) in de slokdarm.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Omdat uw keel verdoofd is, mag u tot twee uur na het onderzoek niets eten of drinken. Dit om verslikken te voorkomen.

Wanneer u een “roesje” heeft gekregen, moet u er rekening mee houden, dat u tot 24 uur na het onderzoek:

  • onder continue begeleiding blijft;
  • niet zelfstandig aan het verkeer deelneemt of gevaarlijke machines bedient;
  • geen alcohol nuttigt;
  • geen belangrijke beslissingen neemt;
  • zorg er voor dat u een begeleider bij zich heeft, die u na het onderzoek naar huis rijdt.

Uitslag

De uitslag van de oesophagus-echocardiografie krijgt u bij uw eerstvolgende polikliniekcontrole. Bent u opgenomen, dan krijgt u meestal dezelfde dag de uitslag.

Contact

We hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw arts, verpleegkundige of functielaborant.

Locatie

Beatrixziekenhuis, Gorinchem, hartfunctie 1e etage B1.

Telefoonnummers

Functieafdeling: (0183) 64 43 51

Polikliniek Cardiologie

  • Gorinchem (0183) 64 43 05
  • Lingepolikliniek, Leerdam (0345) 63 66 41