Oogheelkunde

Op de polikliniek

Op de polikliniek Oogheelkunde in Gorinchem of Leerdam kunt u terecht voor deskundig advies over alle oogheelkundige vragen en aandoeningen. De oogartsen werken volgens de nieuwste methodes en volgen de laatste technologische ontwikkelingen.

Low Vision & Revalidatiespreekuur

Op de polikliniek Oogheelkunde vindt twee keer in de maand een Low Vision & Revalidatiespreekuur plaats, één keer in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en één keer in de Lingepolikliniek in Leerdam. Op dit spreekuur kunnen slechtziende patiënten terecht met al hun vragen over hulpmiddelen en revalidatie. Het spreekuur is een samenwerking tussen het Beatrixziekenhuis, Ergra Low Vision, Koninklijke Visio en Bartiméus en is een initiatief van Het Oogzorgnetwerk. Voor een bezoek aan het spreekuur is een verwijzing nodig van de oogarts of optometrist.

Er is sprake van slechtziendheid wanneer het niet meer mogelijk is om met een bril of contactlenzen op optimale sterkte de dagelijkse dingen te doen zoals lezen, schrijven, TV kijken of het uitoefenen van een hobby. Tijdens het spreekuur bekijken we of de patiënt met een visueel hulpmiddel in staat is deze dagelijkse dingen te blijven doen of weer te gaan doen. Dit kan variëren van een loepenbril (voor het televisiekijken) tot een eenvoudige handloep (om bijvoorbeeld de prijskaartjes in de winkel goed te kunnen lezen).

Naast advies op het gebied van hulpmiddelen, kunnen patiënten op het spreekuur terecht voor advies en begeleiding over het omgaan met een visuele beperking in het dagelijks leven. Samen met de patiënt bekijken we hoe we het dagelijks handelen, zoals het zetten van een kopje koffie of telefoneren, kunnen vergemakkelijken. Daar zijn allerlei praktische oplossingen voor.

Wie werkt er?

  • oogartsen
  • orthoptisten
  • physician assistant:De physician assistant (PA) werkt samen met de specialist. Een PA werkt zelfstandig en verricht medische handelingen. Taken van de physician assistant variëren per specialisme en kunnen onder andere zijn, zelfstandig poli spreekuur draaien, zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren, visite lopen en assisteren bij operaties.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak met de oogarts of orthopist kunt u bellen met de afsprakenbalie polikliniek: (0183) 64 42 29.

Low Vision en Revalidatiespreekuur

Het spreekuur vindt twee keer per maand plaats op vrijdagochtend, één keer in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en één keer in de Lingepolikliniek in Leerdam. Voor een bezoek aan het spreekuur is een verwijzing nodig van de oogarts of optometrist.

Voorbereiding

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek verzoeken wij u om uw eventuele (lees)bril mee te brengen. U meldt zich bij de balie, waarna als eerste een assistent (TOA) u onderzoekt. Deze zal u vragen stellen over uw klacht en meet onder andere uw gezichtsscherpte en oogdruk. In de meeste gevallen krijgt u dan een druppel om uw pupillen te verwijden. Hierna mag u voor ongeveer 20-30 minuten weer plaatsnemen in de wachtkamer om de druppel te laten inwerken. Daarna verricht de oogarts verder onderzoek.

Houdt u er rekening mee dat door de verwijde pupillen het gezichtsvermogen verminderd kan zijn en u meer last heeft van zonlicht. We raden u dan ook aan om niet zelf auto te rijden!

Kinderen komen voor de eerste keer op een kinderspreekuur waar ze door een orthoptist en oogarts zullen worden onderzocht.

Low Vision & Revalidatiespreekuur

Er zijn geen specifieke voorbereidingen nodig voor het spreekuur.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

  • uw patiëntenpas
  • een geldig identiteitsbewijs
  • de verwijskaart (en eventueel een brief) van uw huisarts
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft)
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek)
  • eventueel uw leesbril

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.