Endo-echografie via de luchtwegen (EBUS)

Het onderzoek

U heeft een afspraak gekregen voor een endo-echografie via de luchtwegen (EBUS) via de longarts.

Een endo-echografie via de luchtwegen (EBUS) is een longonderzoek, waarbij afwijkingen in de borstholte via echobeelden in beeld gebracht kunnen worden. Dit gebeurt met behulp van een soepele kijkslang (endo-echoscoop, zie afbeelding), deze wordt ingebracht in de luchtpijp via de mond of de neus. Zo nodig kan materiaal voor onderzoek worden afgenomen met een dunne naald (punctie).

Voor het onderzoek

Thuis:
• Is het onderzoek 's ochtends: dan mag u de dag vóór het onderzoek tot 24.00 uur (’s nachts) normaal eten en drinken. Na 24.00 uur geen maaltijd meer gebruiken en niet meer drinken tot een uur na het onderzoek. Eventuele tabletten 's ochtends met een klein beetje water innemen. • Is het onderzoek 's middags: dan mag u 's morgens tot 07.00 uur (niet later) 1 beschuitje met een kopje thee nuttigen. Daarna mag u niets meer eten en drinken tot een uur na het onderzoek.

Medicijnen:
• Zorg dat u een lijst meeneemt met de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij uw apotheek).
• Wanneer u inhalatietherapie gebruikt zoals pufjes, rota disks enz. kunt u deze gebruiken zoals u gewend bent.
 • Bloedverdunners: Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt (al dan niet via de trombosedienst) heeft de longarts met u besproken of deze op een bepaalde tijd voor het onderzoek gestopt moeten worden.
 • Wanneer u suikerziekte heeft en medicijnen daarvoor gebruikt (zoals tabletten en/of insuline): Uw medicijnen moeten mogelijk aangepast worden. Dit heeft de longarts met u besproken. Neemt u uw medicijnen mee, zodat u ze na het onderzoek in kunt nemen of uw insuline onder toezicht kunt spuiten. Neemt u ook uw bloedsuiker controle apparaatje mee.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent.

Opname en voorbereiding op de dagbehandeling (afdeling D1)
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling dagbehandeling. Daar neemt u plaats op een bed. Er wordt vervolgens een vragenlijst met u doorgenomen. Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte (d.m.v. een knijpertje op de vinger) worden gemeten en er wordt een infuusnaald ingebracht.

U wordt verder voorbereid met medicijnen voordat het onderzoek op de endoscopieafdeling zal starten. U krijgt:
• een injectie met Atropine, 30 minuten voor het onderzoek;
• een vernevelkapje met Ipramol (luchtwegverwijdend) en Fluimucil (slijmoplossend), daarna een vernevelkapje met Lidocaïne (dit heeft een verdovende werking);
• een tabletje codeïne (dit is om de hoestprikkel tijdens het onderzoek tegen te gaan).
Indien u reeds opgenomen bent op de afdeling in het ziekenhuis , wordt u op de afdeling voorbereid met de medicijnen, waarna u naar de afdeling endoscopie wordt gebracht.

Tijdens het onderzoek

U wordt op de afdeling endoscopie gebracht. Voor het onderzoek worden de keel en de stembanden plaatselijk verdoofd met een verdovingsspray en verdovingsvloeistof. En u krijgt een ring tussen de tanden/kaken ter bescherming van de scoop. Kort voor het onderzoek wordt het ‘roesje’(sedatie) ingespoten via de infuusnaald.
U krijgt extra zuurstof toegediend via een slangetje in de neus. Gedurende het onderzoek worden uw zuurstofgehalte en hartslag gemeten door middel van een knijpertje op de vinger. Ook uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten.
De endo-echoscoop wordt ingebracht via de mond terwijl u op de rug ligt. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon rustig ademen door de neus of door de mond. Als u last heeft van slijm, dan wordt dit met een zuigertje afgezogen. Zo nodig worden er een of meerdere puncties uitgevoerd met een dunne naald. Dit materiaal wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Tijdens het onderzoek kan het zijn dat u last heeft van een hoestprikkel. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Een ‘roesje’ (sedatie)
Het is gebruikelijk dat u tijdens het onderzoek een ‘roesje’ (sedatie) krijgt. U krijgt dan een middel waar u slaperig en/of rustig van wordt. Deze middelen worden via een infuusnaald toegediend. Lees de informatie hierover via de volgende link: roesje (sedatie) bij een endoscopisch onderzoek.

Tijdsduur

Het onderzoek (inclusief de verdoving vooraf) duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

• Omdat uw keel en stembanden voor het onderzoek zijn verdoofd, mag u nog tot een uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat u zich dan kunt verslikken.
• U verblijft tot ongeveer een uur na het onderzoek op de afdeling dagbehandeling, totdat u goed wakker bent. Gedurende deze tijd wordt uw bloeddruk nogmaals opgenomen en wordt uw hartslag en zuurstofgehalte gemeten. Na een kopje koffie of thee gaat u onder begeleiding naar huis.
• In sommige gevallen is het nodig dat na een uur nog een controle röntgenfoto van de borst wordt gemaakt. Na beoordeling van deze foto mag u naar huis.
• Indien u reeds opgenomen ligt in het ziekenhuis, verblijft u tot ongeveer twee uur na het onderzoek op de dagbehandeling tot u goed wakker bent. Daarna wordt u teruggebracht naar uw eigen afdeling.
 • U krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken na het onderzoek.

Uitslag

De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw specialist. U heeft daarvoor een afspraak gekregen.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na de endo-echografie, bijvoorbeeld een voorbijgaande daling van het zuurstofgehalte in het bloed, een bronchospasme (een soort astmatische reactie), een bloeding, een infectie of een klaplong als gevolg van de punctie
U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.

Leefregels na het onderzoek

Het kan voorkomen dat er in de eerste 24 uur na het onderzoek een lichte temperatuursverhoging optreedt (tot 38,5°C). Tevens kunt u wat bloederig slijm ophoesten.

Neemt u direct contact op met het ziekenhuis als:
• u last krijgt van koorts (38,5°C of hoger);
• u hoest bij herhaling meer dan een theelepel bloed op;
• u last krijgt van ineens optredende klachten van kortademigheid, benauwdheid of pijn.

Contact

Heeft u nog vragen, stel u ze dan gerust. Als u verhinderd bent, wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij kunnen uw plaats dan gebruiken voor een andere patiënt.
 • De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 0183 64 43 51.
• In geval van complicaties in de eerste 24 uur na het onderzoek belt u direct het ziekenhuis via telefoonnummer 0183 64 45 04.
Na 16.30 uur belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 0183 64 44 11.