Kinderfysiotherapie

Het onderzoek

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat het goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. De kinderfysiotherapeut helpt uw kind met oefeningen om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of uw kind krijgt begeleiding bij hoe hij met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan bewegen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut helpt onder andere:

Kinderen (0-18 jaar) met:

 • aangeboren lichamelijke aandoeningen/syndromen (zie ook: www.bosk.nl)
 • ontwikkelingsproblemen/-achterstand
 • algemeen motorische achterstand/problemen (zie ook: www.balansdigitaal.nl)
 • een laag geboortegewicht of vroeg geboren (dys-/prematuren kinderen)
 • orthopedische problemen
 • neurologische problemen
 • kracht- en conditiemoeilijkheden
 • luchtwegproblemen
 • sensorische integratieproblematiek (zie ook: www.nssi.nl)
 • bekkenproblematiek (poep- of plasproblemen)
 • medisch onverklaarbare klachten (MOK)
 • adipositas

Zuigelingen:

 • die te vroeg of te klein zijn geboren
 • met Syndroom van Down (zie ook: www.downsyndroom.nl)
 • die extreem veel huilen (huilbaby’s)
 • met bijvoorbeeld een slechte start bij de geboorte, zenuwletsel, lage spierspanning, billenschuiven, overstrekken etc.
 • met een scheve schedel (plagiocephaliemetrie meting)
 • met een voorkeurshouding

Peuters en kleuters met:

 • een opvallend loopppatroon en die veel vallen
 • problemen in de grove en/of fijne motoriek

Kinderen in de basisschoolleeftijd met:

 • Developmental Coordination Disorder (DCD - zie ook www.balansdigitaal.nl)
 • fijne (schrijf)motoriek problemen
 • een opvallend looppatroon

Probleem in kaart brengen

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Daarvoor verzamelt de fysiotherapeut informatie bij u, de leerkrachten van uw kind, uw huisarts en andere betrokkenen over hoe uw kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Daarnaast onderzoekt de kinderfysiotherapeut uw kind en doen ze samen een aantal (motorische) testen.

De resultaten van de informatieverzameling, onderzoeken en resultaten bespreekt u met de kinderfysiotherapeut. Datzelfde geldt voor het behandelplan dat de therapeut naar aanleiding van de resultaten heeft opgesteld.

Behandeling

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Het doel is dat uw kind uiteindelijk beter functioneert in zijn leefomgeving. Uw kind werkt tijdens de therapie met oefenmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen. Het vergroot het plezier in bewegen te vergroten en spreekt tegelijkertijd bepaalde motorische functies aan. Bij zuigelingen bestaat de behandeling grotendeels uit hantering- en speladviezen aan u als ouder(s). U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of uw specifieke vraag. Soms is een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

Geen verwijzing nodig

Vaak signaleert u of de leerkracht van uw kind als eerste dat uw kind motorische problemen heeft. U kunt dan ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht. Het kan ook voorkomen dat de huisarts, jeugdarts, kinderarts of revalidatiearts signaleert dat uw kind in de ontwikkeling belemmerd wordt. In dat geval zal de arts u doorverwijzen.

Vergoeding

De kosten van een behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over uw vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact

U kunt met én zonder verwijzing van uw arts terecht bij een van de kinderfysiotherapeuten van het Beatrixziekenhuis. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat van de polikliniek fysiotherapie via telefoonnummer (0183) 64 43 92. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Spreekuren kinderfysiotherapie

De spreekuren bekkenfysiotherapie vinden plaats in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Daarnaast zijn er op maandag en donderdag avondspreekuren tot 20.00 uur.

Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten via bovenstaand telefoonnummer. Bij niet tijdig afzeggen van de behandeling kan het betreffende behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.