Vasculaire risicopolikliniek

Op de polikliniek

Vasculair betekent: betrekking hebbend op het bloedvatenstelsel. Alle aandoeningen van het bloedvatenstelsel vallen onder de verzamelnaam “vaatziekte”. De meest bekende is slagaderverkalking (atherosclerose).

Hoewel een vaatziekte vaak alleen maar in een deel van het lichaam tot uiting komt (in het hart, hoofd, de buik of benen), heeft het hele lichaam met de aandoening te maken.

Het doel van de vasculaire risicopolikliniek is alle risicofactoren die tot slagaderverkalking kunnen leiden vroegtijdig te onderkennen en te behandelen. Hiervoor is een preventieprogramma opgesteld waarbij u gescreend en zo nodig behandeld wordt. Als de risicofactoren voor het krijgen van een hart- en vaatziekte adequaat aangepakt worden, vermindert dit de kans op (herhaling van) een hart- en vaatziekte aanzienlijk.

Voor wie is de vasculaire risicopolikliniek?

De vasculaire risicopolikliniek is bedoeld voor patiënten die al een vaatprobleem hebben ontwikkeld en bij wie het voortschrijden van de aderverkalking moet worden beperkt. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met:

 • een beroerte of tekenen van een voorbijgaande beroerte (TIA);
 • vernauwing van de kransslagaders (angina pectoris of hartinfarct);
 • verwijding van de grote buikslagader (aneurysma van de aorta);
 • vernauwing van de beenslagaders (etalagebenen).

Daarnaast worden ook patiënten gezien die een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben, maar die nog geen vaatprobleem hebben ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met:

 • familiair verhoogd cholesterol (familiaire hypercholesterolemie);
 • chronische nierschade.

Via een verwijzing van uw medisch specialist en/ of de huisarts kunt u een afspraak maken voor de vasculaire risicopolikliniek.

Wie werkt er?

De vasculaire risicopolikliniek is een onderdeel van de polikliniek Interne Geneeskunde. Op de vasculaire risicopolikliniek heeft u met name contact met mw. I.Sterk, verpleegkundig specialist, en met mw. P.Franssen, internist (aandachtsgebied vasculaire geneeskunde).

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor de vasculaire risicopolikliniek? Belt u dan naar het afsprakenbureau in Gorinchem via telefoonnummer (0183) 64 4325. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur en kunnen afspraken voor u maken zowel in het Beatrixziekenhuis als op de Lingepolikliniek.

Route

De verpleegkundig specialist van de vasculaire risicopolikliniek heeft spreekuur op de polikliniek Interne Geneeskunde. Zowel in Gorinchem als in Leerdam zijn er wekelijks spreekuren.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het eerste consult op de vasculaire risicopolikliniek heeft u een vragenlijst ontvangen. Wilt u deze vragenlijst invullen en meenemen? Indien u deze lijst niet heeft ontvangen, dan kunt u deze vragenlijst hier downloaden.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts (indien van toepassing bij het eerste consult);
 • de ingevulde vragenlijst “Voorbereiding op uw bezoek aan het vasculaire spreekuur”;
 • een actueel medicatieoverzicht ( op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

 • Schrijf uw klachten puntsgewijs op.
 • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van uw behandelaar tijdens het bezoek.
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen.
 • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek.
 • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt.

Vraag gerust door. Dit kan u doen door vragen te stellen zoals:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van mijn mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?