Endovasculaire laserbehandeling

De behandeling

Met een endovasculaire laserbehandeling, kunnen grote spataderen behandeld worden, die voorheen onder narcose operatief verwijderd moesten worden. De behandeling door middel van laser vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

De endovasculaire laserbehandeling vindt plaats op de Lingepolikliniek in Leerdam, hier zijn alle faciliteiten aanwezig om deze ingreep uit te voeren.

De Lingepolikliniek heeft een ander adres gekregen en dit geeft soms verwarring als u een navigatiesysteem gebruikt.

 • Het oude adres was: Koningin Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
 • Het nieuwe adres is: Lingesteynplantsoen 3, 4141 GH Leerdam.
  Het is dezelfde locatie alleen een ander adres.

Voor de behandeling

Punten van aandacht vooraf

Oefen thuis voor de behandeling met het aan- en uittrekken van de elastische kousen.

 • U mag op de dag van de ingreep gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen, tenzij anders met uw arts is afgesproken.
 • Op de dag van de behandeling vragen wij u om u ’s morgens te douchen. U mag uw benen niet insmeren met bodylotion, crème of zalf in verband met de desinfectie van de huid.
 • Draag ruimvallende, gemakkelijke kleding waaronder voldoende ruimte aanwezig is voor het aanbrengen van watten, pleisters, verbanden en de elastische kous.
 • Neem ruime schoenen mee waar uw voeten, ook wanneer deze gezwachteld zijn, in passen.

Denkt u eraan het volgende mee te nemen:

 • Uw elastische kousen (deze krijgt u tijdens het eerste consult op de polikliniek)
 • Patiëntenpas, legitimatiebewijs en afspraakbevestiging
 • Actueel medicatie-overzicht (kosteloos op te vragen bij uw apotheek)
 • Slippers of pantoffels
 • Een badjas Iets te lezen of een laptop/IPad (er is draadloos internet beschikbaar op de afdeling)

Voorbereiding thuis

 • Smeer het te behandelen been/de te behandelen benen, in met de verdovende Emla crème. Doe dit thuis 30-60 minuten voor het afgesproken tijdstip van de behandeling. Het recept hiervoor heeft u meegekregen tijdens uw consult bij de chirurg.
 • Bij uw afspraakbevestiging van de behandeling ontvangt u een bijlage die met een tekening aangeeft waar u de Emla crème dient aan te brengen op het been. Zie ook onderstaand.

Tijdens de behandeling

Aanmelden en intake op de dag van de behandeling

 • U kunt zich melden bij de receptie van de Lingepolikliniek en daarna plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door onze behandelassistente opgehaald, krijgt uitleg over de procedure en er zal een korte vragenlijst worden afgenomen.
 • Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u van ons een netonderbroek en een operatiejas aan.
 • U krijgt een kleine injectie met een kortwerkend middel, om het ontstaan van trombose te voorkomen.
 • U wordt verzocht de benen naar beneden te houden, dit is om te zorgen dat de bloedvaten goed gevuld zijn.
 • Daarna gaat u naar de behandelkamer waar de ingreep plaats zal vinden, de ingreep duurt ongeveer 45 minuten per been. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat wij u vragen om op uw buik te draaien.

De behandeling

 • U neemt plaats op de behandeltafel. De spataderen worden met een Duplex-apparaat gelokaliseerd en met pen op de huid afgetekend.
 • De huid van het been wordt gedesinfecteerd. Vervolgens wordt u met steriele doeken bedekt. Uw hoofd wordt niet bedekt. U kunt gewoon met de arts praten.
 • De arts en de assistentes dragen steriele kleding. De arts spuit een kleine hoeveelheid verdoving in de huid, waarna op de dezelfde plaats met een naald in de spatader wordt geprikt. Via deze naald wordt een geleide draad met de lasercatheter naar binnen geschoven. Dit is niet pijnlijk. Wel voelt u soms het opschuiven van de draad.
 • Nadat met een Duplex-apparaat is vastgesteld dat de lasercatheter zich in de juiste positie bevindt, wordt op meerdere plaatsen langs de spatader een verdovingsvloeistof ingespoten. Het hele gebied rond de spatader wordt hiermee verdoofd.
 • De uiteindelijke behandeling met de laser neemt slechts minuten in beslag. De voorbereiding kost de meeste tijd.
 • Tijdens de behandeling met de laser draagt iedereen, ook u, een beschermende bril.
 • Tijdens de laserbehandeling, kan soms een barbecuesmaak in de mond ontstaan.
 • Na de behandeling krijgt u om het behandelde been, gedurende ongeveer 20 minuten een drukverband. Daarna wordt het drukverband verwijderd, de pleisters controleert en wordt de elastische kous aangetrokken.

Na de behandeling

 • Na de behandeling kunt u gewoon lopen. Maar u kunt beter niet zelf autorijden. Bij een ongeval kan de tegenpartij proberen u aansprakelijk te stellen, omdat uw benen door verbanden/elastische kous(en) mogelijk minder beweeglijk zijn. Dit kan de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • Pijn na de behandeling is mogelijk als gevolg van een reactie van de spatader op het omliggend weefsel. Wanneer u pijn heeft, dan mag u zo nodig 6 x daags 500mg Paracetamol innemen. Wanneer de pijn aanhoudt of roodheid en zwelling van het been ontstaat, moet u contact opnemen met poli Chirurgie.
 • U mag onbeperkt lopen, maar de benen niet overbelasten met sporten en zwaar tillen. Gedurende 24 uur mag de elastische kous niet uit en moeten pleisters of eventuele verbanden blijven zitten. Na 24 uur mag u ook weer douchen, dan mag ook de elastische kous uit en pleisters verwijderd worden. Na 24 uur is het advies om gedurende 1 week overdag(!!!) de elastische kous te dragen.
 • U krijgt een afspraakbevestiging mee voor een controlebezoek aan de chirurg.

Mogelijke complicaties/risico's

 • Na de behandeling zijn vaak bloeduitstortingen zichtbaar. Deze verdwijnen vanzelf.
 • Daar waar pleisters of verband de huid heeft geïrriteerd kunnen kleine blaren ontstaan. Deze herstellen zonder enige behandeling.
 • Vaak ontstaat enkele dagen na de behandeling roodheid van de huid en is er een pijnlijke streng voelbaar in het verloop van de behandelde ader. Deze reactie na de behandeling is normaal en zal na een week afnemen. Indien de pijnklachten ondanks inname van paracetamol niet verdwijnen en/of het gehele been rood en gezwollen wordt dient u contact op te nemen.

Contact

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts.

U kunt de polikliniek Chirurgie telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Voor de eerste 24 uur na de behandeling geldt dat u dan buiten kantoortijden direct mag bellen met de Spoedeisende Hulp.

 • Polikliniek Chirurgie Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem (0183) 64 42 05
 • Spoedeisende Hulp, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem (0183) 64 44 11