Medische kinder- en jeugdpsychologie

De kinderartsen van het Beatrixziekenhuis werken nauw samen met de kinder- en jeugdpsycholoog. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze van het team en wanneer uw kind in aanmerking komt voor psychotherapeutische behandeling.

Waarvoor kan ik terecht bij de kinder-en jeugdpsycholoog?

De kinder- en jeugdpsycholoog kan ondersteuning bieden als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis of tijdens het poliklinisch spreekuur.

Er is altijd een intensieve samenwerking met de behandelend arts van het kind. De psycholoog werkt ook nauw samen met andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut, diëtist, logopedist, medisch pedagogisch zorgverlener en maatschappelijk werker. Wanneer het gewenst is kunnen belangrijke personen uit uw directe omgeving bij de gesprekken worden betrokken. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken met school mogelijk.

De kinder- en jeugdpsycholoog kan worden geraadpleegd indien sprake is van:

 • Vroeggeboorte/prematuriteit;
 • Dysmaturiteit;
 • Overmatig huilen;
 • Gevolgen van lichamelijke klachten;
 • Diabetes;
 • Chronische ziekten;
 • Ernstige ziekte/levensbedreigende aandoening;
 • Complexe zindelijkheidsproblematiek
 • Eetproblemen;
 • Medisch onverklaarde klachten;
 • Problemen in de ontwikkeling;
 • Een door ziekte/medische behandeling veroorzaakt trauma;
 • Vragen over gedrag dat mogelijk samenhangt met ziekte of ziekenhuisopname.

Veelgebruikte technieken

De behandeling door de psycholoog vanuit de medische kinder- en jeugdpsychologie is in principe kortdurend en gericht op het direct aanpakken van de problemen. Veelgebruikte technieken en behandelmethoden zijn:

 • Psycho-educatie; dit is een vorm waarin informatie wordt gegeven, zodat u en uw kind meer kennis en inzicht krijgen in de klachten.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Kortdurende Oplossingsgerichte therapie (KCOT)
 • Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Narratieve Exposure Therapie (NET)
 • Imaginaire Exposure
 • I-EMDR bij chronische hoofdpijnklachten
 • Technieken uit de Schematherapie

Wanneer de psycholoog inschat dat hulpverlening langdurig of complex zal zijn, of thuis hoort bij een gespecialiseerde organisatie, dan denken we met u mee over een verwijzing buiten het Beatrixziekenhuis.

Aanmelden

U kunt uw kind niet rechtstreeks aanmelden bij de medische kinder- en jeugdpsychologie. Uw kind kan alleen worden aangemeld op verzoek van de kinderarts. De kinderarts zorgt voor de doorverwijzing. Af en toe wordt de kinder- en jeugdpsycholoog op verzoek van andere specialisten uit het ziekenhuis ingeschakeld.

Uitnodiging eerste gesprek

Zodra de kinder- of jeugdpsycholoog de consultaanvraag van de specialist heeft ontvangen, krijgt u een brief waarin staat wanneer u wordt uitgenodigd of hoe lang de wachtlijst op dit moment is. Het kan ook zijn dat u hierover wordt gebeld.

U wordt vaak samen met uw kind uitgenodigd. In sommige gevallen wordt er voor gekozen om de ouder(s) alleen uit te nodigen.

In het eerste gesprek wordt nagegaan wat de klachten/problemen zijn en hoe daar tot nu toe mee omgegaan is. Samen wordt gekeken hoe de problemen verder onderzocht kunnen worden.

Het kan nodig zijn dat er diagnostiek plaatsvindt. Dit betekent dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar onderliggende oorzaken. Na een aantal contacten vindt een bespreking van de bevindingen plaats en wordt samen met u gekeken naar hoe de hulpverlening verder vorm gegeven gaat worden.