Wonen met zorg Verpleeghuis Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

Als u op een locatie van Rivas woont, dan krijgt u de medische zorg van een van onze specialisten ouderengeneeskunde. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van al onze specialisten ouderengeneeskunde.

Wat doet een specialist ouderengeneeskunde?
Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. We hebben het over een kwetsbare oudere als er problemen zijn op lichamelijk of psychisch of sociaal vlak. Of een combinatie hiervan. Ouderen kunnen door verschillende problemen die zich voordoen minder goed in staat zijn om eigen zaken op een goede manier te regelen, zoals:

 • afname van mobiliteit
 • ontwikkeling van geheugenstoornissen
 • een instabiele voedingstoestand
 • het voorkomen van meerdere aandoeningen tegelijk
 • weinig of geen sociale ondersteuning
 • ontwikkeling van neerslachtige gevoelens

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen kwetsbare ouderen door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen verschillende medicijnen op elkaar kunnen hebben. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

De klachten van ouderen onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde lopen erg uiteen.
Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de oudere en zijn omgeving.

Samenwerking
Onze specialisten ouderengeneeskunde spannen zich elke dag in om met begeleiding en zorg tijdig en goed te anticiperen op de wensen en behoeften van ouderen. Dit doen zij vanuit het Geriatrisch Onderzoek- en Adviescentrum (GOAC) in samenwerking met huisartsen in de regio, bij oudere cliënten in de wijkverpleging, bij oudere patiënten in het Beatrixziekenhuis en bij oudere bewoners in de woonlocaties van Rivas. De specialisten ouderengeneeskunde werken samen met geriatrieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten zoals geriaters, werkzaam in het Beatrixziekenhuis.

Aandachtsgebieden
De specialisten ouderengeneeskunde zijn deskundig op het gebied van onder andere:

 • dementie;
 • gerontospychiatrie;
 • revalidatie;
 • beademingszorg;
 • zorg aan cliënten met Korsakov.

De specialisten ouderengeneeskunde bieden onder andere:

 • dementiescreening
 • casemanagement
 • consultatie en behandeling aan ouderen, zowel in de thuissituatie, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis

Kwetsbare ouderen zijn goed bij de specialisten ouderengeneeskunde in beeld. Daarbij werken de specialisten ouderengeneeskunde vanuit een direct, persoonlijk contact met de oudere cliënten en hun naasten. Zij zetten zich elke dag in om tijdig en goed in te spelen op wat ouderen nodig hebben en wensen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid