Wonen met zorg Verpleeghuis Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

Als u op een locatie van Rivas woont of tijdelijk verblijft, dan krijgt u de medische zorg van een van onze specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten of physician assistants. Daarnaast zijn wij een opleidingshuis voor huisartsen in opleiding en specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van ons medische team.

Wat doet een specialist ouderengeneeskunde?

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het over kwetsbare ouderen met problemen op lichamelijk, psychisch of sociaal vlak. Of een combinatie hiervan. Ouderen kunnen door verschillende problemen minder goed in staat zijn om hun eigen zaken te regelen, zoals:

 • Afname van mobiliteit
 • Ontwikkeling van geheugenstoornissen
 • Een instabiele voedingstoestand
 • Het vóórkomen van meerdere aandoeningen tegelijk
 • Weinig of geen sociale ondersteuning
 • Ontwikkeling van neerslachtige gevoelens

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Elke kwetsbare oudere heeft namelijk een andere specifieke zorgvraag. Ons ouderengeneeskundig team heeft deze specifieke kennis en ervaring.

Samenwerking

Ons team is betrokken bij de kwetsbare ouderen zowel thuiswonend als in het verpleeghuis/woonzorg centrum. Daarnaast werken we samen met onder andere de geriaters en andere medisch specialisten. Een deel van de specialisten ouderengeneeskunde zijn onderdeel van Geriatrisch Onderzoek- en Adviescentrum (GOAC). Hierin werken we samen met casemanagers en huisartsen om de behandeling en begeleiding tijdig en goed te organiseren bij de kwetsbare ouderen thuis.

Aandachtsgebieden

 • Dementie
 • Gerontospychiatrie
 • Geriatrische revalidatie
 • Palliatieve zorg
 • Zorg aan cliënten met Korsakov
 • Complexe lichamelijke problemen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid