Isolatie (BRMO)

De behandeling

Wanneer een BRMO bij u gevonden wordt, moeten er isolatiemaatregelen getroffen worden. In de praktijk betekent dit dat bij handelingen die bij u verricht moeten worden soms speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit kan per handeling verschillen en varieert dan ook van geen enkele maatregel tot het dragen van handschoenen, een masker of een overschort. Daarbij speelt ook een rol wáár de bacterie bij u is aangetroffen. Verpleging vindt soms op een eenpersoonskamer plaats, maar kan ook op een zaal plaatsvinden. Geplande onderzoeken en behandelingen kunnen gewoon doorgaan en u mag ook bezoek ontvangen. Het bezoek dient zich wel bij de verpleging te melden, aangezien zij soms ook maatregelen moeten nemen.

Leefregels na de behandeling

Wanneer u weer naar huis gaat hoeven er thuis geen voorzorgsmaatregelen meer te worden getroffen.

Contact

We beseffen dat dit alles voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen. Voor vragen kunt u altijd uw arts of de verpleegkundige raadplegen.