Diabetische voetenpolikliniek

Op de polikliniek

Het voetenspreekuur is voor patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) die een wond aan hun voet of onderbeen hebben. De voetenpoli is elke woensdagmiddag. De eerste keer meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie. De keren daarna kunt u zelfstandig naar de dagbehandeling komen.

Behandeling op de voetenpoli

Op de dagbehandeling wordt u door de verpleegkundige opgevangen. Hij/zij vraagt u plaats te nemen op de behandelbrancard. De podotherapeut gespecialiseerd in diabetische voeten onderzoekt de wond en maakt deze schoon. De internist, de vaatchirurg en de revalidatiearts beoordelen de wond en spreken indien nodig vervolgonderzoek af. Tenslotte wordt een behandelplan opgesteld en een eventuele nieuwe afspraak gemaakt. De nadruk van de behandeling ligt op het ontlasten van de wond, infectiebestrijding, wondbehandeling en zo nodig herstel van de bloedtoevoer in de benen.

Voor de wondgenezing is het belangrijk dat uw diabetes goed is ingesteld. Daarom komt ook de diabetesverpleegkundige bij u langs. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan uw schoeisel; verkeerde schoenen zorgen voor druk waardoor een wond kan ontstaan. Ook kan de wondgenezing hierdoor belemmerd worden. Zo lang de wond niet genezen is, zult u regelmatig terug moeten komen op de voetenpoli. Is de wond genezen, dan blijft u vaak onder controle bij een podotherapeut of pedicure.

Wanneer moet u contact opnemen met het Beatrixziekenhuis?

Bij onderstaande symptomen moet u contact opnemen met het ziekenhuis:

 • koorts zonder griep of verkoudheidsverschijnselen;
 • roodheid en zwelling aan de voet;
 • toename van pijn, productie van veel vies wondvocht of optreden van onprettige geur.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het secretariaat van Chirurgie via telefoonnummer (0183) 64 42 05. Bij verhindering of wanneer u uw afspraak wilt verplaatsen kunt u ook contact opnemen via dit nummer.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH), via telefoonnummer (0183) 64 44 12.

Wie werkt er?

Het voetenteam bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en voorkomen van voetwonden en andere voetproblemen bij patiënten met diabetes. Dit team stelt een behandelplan op. Het kan nodig zijn dat u nog verdere onderzoeken moet ondergaan. Deze afspraken krijgt u mee.

Het team bestaat uit:

 • de internist beoordeelt de situatie van uw diabetes en uw voetwond en schrijft zo nodig medicijnen voor;
 • de vaatchirurg beoordeelt uw voetwond en beoordeelt de bloedvoorziening;
 • de revalidatiearts beoordeelt de functie van uw voet. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het voorschrijven van speciaal schoeisel (schoenen). De meeste voetwonden bij diabetespatiënten worden veroorzaakt door verkeerd schoeisel. Door uw diabetes kan de vorm van uw voet veranderen en kunt u bijvoorbeeld een holvoet of klauwtenen krijgen. De schoenen kunnen dan knellen of te veel druk geven op één plek waardoor er een wond ontstaat. Door zenuwschade voelen de meeste patiënten slecht dat de schoenen niet goed passen. Als de wond genezen is en u gaat uw oude schoenen weer dragen, en deze zitten niet goed, dan komt de voetwond snel terug. De revalidatiearts zal u daarom zo nodig een speciale schoen voorschrijven die aangepast is aan de bijzondere vorm van uw voet. De schoenen worden gemaakt door de orthopedische schoenmaker.
 • de podotherapeut is een zorgverlener met bijzondere expertise op het gebied van voetproblemen. De podotherapeut is er voor de behandeling van voetwonden en de behandeling van afwijkingen die kunnen leiden tot voetwonden zoals eelt, nagelafwijkingen, etc.;
 • de diabetesverpleegkundige geeft informatie over uw bloedsuikers. Daarnaast geeft zij informatie over preventie en adviezen met betrekking tot uw voetverzorging;
 • de verpleegkundige van de dagbehandeling regelt eventuele vervolgafspraken, onderzoeken etc.

De orthopedische schoenmaker is op afroep beschikbaar

Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Meenemen

Als u de diabetische voetenpoli bezoekt, is het van belang dat u het volgende meeneemt:

 • patiëntenpas;
 • diabetespas en dagboekje;
 • actueel medicatieoverzicht van uw apotheek;
 • schoenen die u veel draagt (thuis, op het werk en buitenshuis);
 • eventueel verbandmiddelen, zoals thuis wordt gebruikt;
 • eventueel iets te eten, voor koffie/thee wordt gezorgd.

Indien u in de afgelopen drie maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest, verzoeken wij u dit vooraf telefonisch te melden aan het secretariaat van Interne Geneeskunde via telefoonnummer (0183) 64 43 26.

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.