Borstsparende operatie

De behandeling

Bij een borstsparende operatie wordt het gezwel ruim uit de borst weggenomen. Bestraling (radiotherapie) is na deze operatie altijd noodzakelijk om mogelijke, in het borstklierweefsel achtergebleven kwaadaardige cellen alsnog uit te schakelen.

De duur van de bestraling is meestal tussen de vijf en zeven weken. Wanneer na de operatie bij weefselonderzoek blijkt dat het gezwel toch te dicht is genaderd tot de randen van het weggenomen weefsel, is een tweede operatie noodzakelijk.

Het voordeel van de borstsparende behandeling is dat de borst behouden blijft. De vorm en kleur van de borst kunnen door de intensieve radiotherapie wel enige verandering vertonen in vergelijking met de andere borst.

 

Voor de behandeling

Op de polikliniek pre-operatieve screening heeft u een gesprek met een anesthesioloog. De anesthesioloog geeft u voorlichting over de narcose en de pijnbestrijding na de operatie. Uw gezondheid en eventueel medicijngebruik wordt in kaart gebracht. De anesthesioloog spreekt, als u dat wilt, slaapmedicatie af voor de nacht voor de ingreep en rustgevende medicatie op de dag van operatie.

Dieet

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Uw medicijnen mag u in overleg met de anesthesioloog eventueel met weinig water innemen.

Tijdsduur

De operatie duurt ongeveer ½ tot 1 uur. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en herstel, kan hiervan worden afgeweken.

Na de behandeling

Als de operatie heeft plaatsgevonden, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur voor verschillende controles. Als dit niet meer nodig is, wordt u teruggebracht naar de afdeling. Zodra u op de afdeling bent aangekomen, belt een verpleegkundige uw contactpersoon.

Pijnstilling

Als u medicijnen gebruikt, kunnen deze in overleg met de arts worden hervat. Pijnstillers krijgt u gedurende opname via het infuus, daarna krijgt u zonodig pijnstillers van de verpleging.

Dieet

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm om voldoende vocht binnen te krijgen. Direct na de operatie mag u weer gewoon eten.

Wondverzorging

De wond is afgedekt met een doorzichtige pleister. Deze mag u zelf na 72 uur verwijderen.

Douchen en baden

Na de operatie mag u gewoon douchen. Tot uw controlebezoek op de polikliniek echter niet baden.

Mobiliteit

Er is geen beperking; u mag direct weer bewegen en uit bed. Werkhervatting vindt plaats in overleg met uw arts.

Uitslag

De uitslag van het microscopisch onderzoek van het verwijderde borstklierweefsel en de lymfeklier(en) zijn na ongeveer 14 dagen bekend. Deze uitslag bespreekt de chirurg met u tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek. Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling zoals radiotherapie (bestraling), hormonale therapie of chemotherapie worden geadviseerd.

Mogelijke complicaties/risico's

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij operaties aan de borst de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking.

Leefregels na de behandeling

Hieronder volgt informatie voor de eerste dagen na de borstsparende operatie.

Wondverzorging

 • Is de wond afgedekt met een pleister? Dan mag u deze 48 uur na de operatie verwijderen.
 • Met een doorzichtige wondfolie pleister mag u kort douchen.
 • Een witte pleister moet u droog houden.

Leefregels

 • Tot de controle op de polikliniek mag u niet in bad of zwemmen.
 • De eerste 3 dagen na de operatie moet u overdag en 's nachts een BH dragen. Dit om de pijn te verminderen en steun te geven aan het wondgebied

Medicijnen

 • zo nodig 3x 50 mg. Diclofenac tablet of zetpil per 24 uur
 • zo nodig 2x 500 mg. Naproxen tablet of zetpil per 24 uur
 • zo nodig 6x 500 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
 • zo nodig 4x 1000 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
 • zo nodig .......... x .......... mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur

Ontslagbrief

De ontslagbrief wordt digitaal naar uw huisarts verzonden

Afspraak

U krijgt een afsprakenkaartje mee voor een controlebezoek aan de chirurg.

Contact

Een behandeling voor borstkanker roept bij veel patiënten angst en spanning op. Door goede voorlichting en informatie te geven willen de artsen en verpleegkundigen u helpen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In het ziekenhuis is een mammacareverpleegkundige aanwezig om u hierbij te ondersteunen.

Het ontslag

Wanneer u naar huis gaat, krijgt u een afspraakkaart mee. Daarop staat wanneer u voor controle terug moet komen bij de chirurg. De onderhuidse hechtingen lossen vanzelf op.Bij problemen thuis zoals: plotselinge verdikking of roodheid van de wond, bloedverlies, koorts boven 38,5°C, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande telefoonnummers:

 • Polikliniek chirurgie (0183) 64 42 07
 • Mammacare verpleegkundige (0183) 64 48 18
 • Spoedeisende hulp (0183) 64 42 12
 • Oncologieverpleegkundige (0183) 64 46 31

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw arts of mammacare verpleegkundige.