Thoraxdrain inbrengen

De behandeling

U heeft een afspraak gekregen voor een opname in het ziekenhuis, in verband met het inbrengen van een thoraxdrain.

Het inbrengen van een thoraxdrain wordt toegepast als een van de behandelingsmethoden wanneer u een klaplong heeft of u veel vocht tussen de longvliezen heeft. Bij een klaplong is een gaatje ontstaan in één van beide longvliezen. Door dit gaatje is lucht tussen de longvliezen terechtgekomen. Hierdoor is het vacuüm sterk verminderd of zelfs helemaal weg. Het gevolg hiervan is dat deze long “inklapt” en nog maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meer mee kan doen met de ademhaling. Dit veroorzaakt benauwdheid en pijn boven in de rug, bij uw schouderbladen. Bij een grote klaplong brengt de arts een thoraxdrain in. Via de drain kan evt. vocht en de ophoopte lucht tussen de longvliezen weggezogen worden d.m.v. lichte zuigkracht. De drain wordt daarom aangesloten op een afzuigsysteem. Hierdoor wordt het vacuüm weer hersteld en zal de long zich weer kunnen ontplooien.

Voor de behandeling

Geef aan uw arts door welke medicijnen u gebruikt.

Tijdens de behandeling

Thoraxdrain inbrengen

U wordt op de afdeling endoscopie gebracht. Op de behandelkamer trekt u uw bovenkleding uit en neemt zittend plaats op de rand van uw bed met uw voeten op een krukje. Het kan ook zijn dat de arts vraagt om op uw gezonde zij of op uw rug te liggen. Dit is afhankelijk van de plaats(bereikbaarheid) van de klaplong. De arts geeft u een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Vervolgens maakt de arts een klein sneetje in de huid en brengt daardoor een slangetje(drain) in, tussen twee ribben door. Het uiteinde van de drain komt precies tussen de twee vliezen waar nu lucht zit in plaats van vacuüm (zie afbeelding).

De drain wordt vastgezet met een hechting, zodat het niet los kan schieten. U voelt hier niets van, omdat de huid nog verdoofd is. Het andere uiteinde van de drain wordt met een slang aangesloten op een afzuig/drainagesysteem . Meestal wordt door middel van lichte zuigkracht de lucht weggezogen zodat de long zich weer kan ontplooien.

Tijdsduur

De ingreep duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

De verpleegkundige controleert de drain regelmatig. Als u pijn heeft, kunt u een pijnstillend medicijn vragen. Als u ernstige pijnklachten krijgt of als u benauwd wordt, moet u direct een verpleegkundige waarschuwen. Uw arm en schouder kunnen na het onderzoek pijnlijk aanvoelen. We raden u aan om te proberen uw arm en schouder normaal te gebruiken.

U mag uit bed komen, maar u kunt niet verder van uw bed, dan de lengte van de drain toelaat. De drain mag niet strak gespannen staan of knikken.Omdat u zich minder kunt bewegen dan gewoonlijk, krijgt u meestal dagelijks een injectie met een bloed verdunnend medicijn. Hierdoor is er minder kans op trombose. (afsluiting van een bloedvat door een bloedprop).

De insteekplaats van de drain moet droog blijven. Daarom kunt u niet douchen. De verpleegkundige verschoont regelmatig het verband op de insteekplaats. Meestal wordt er de volgende dag een longfoto gemaakt om te controleren of de drain goed zit en of de long ontplooit. De longarts beoordeelt de foto en spreekt af wanneer een volgende longfoto wordt gemaakt. Aan de hand van de longfoto’s kan de arts beoordelen of de drain eruit mag of dat er verdere behandeling nodig is.

Als u weer naar huis mag, krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken nadat u bent thuisgekomen.

Afspraak
Wanneer u naar huis mag, krijgt u een afspraak mee om terug te komen op de polikliniek.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na het inbrengen van de thoraxdrain, bijvoorbeeld een tijdelijke daling van de bloeddruk, een infectie, een bloeding of een trombose. U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.

Leefregels na de behandeling

Meestal kunt u een dag nadat de drain eruit is gehaald weer naar huis. De longarts of zaalarts vertelt u wat u thuis wel en niet mag doen.

U krijgt een afspraak mee voor controle en/of de uitslag van het weefselonderzoek bij uw longarts op de polikliniek Longziekten. De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer een week bekend.

Als u thuis lichamelijke klachten krijgt, bijvoorbeeld koorts (38,5°C of hoger), pijn bij het ademhalen of plotselinge benauwdheid of de wond gaat ontsteken (roodheid, zwelling, pus) moet u bellen met uw huisarts of longarts. De arts kan beoordelen of de klachten het gevolg zijn van het onderzoek of een andere oorzaak hebben.

Contact

Heeft u nog vragen, stel u ze dan gerust. Als u verhinderd bent voor de ingreep of een polikliniekafspraak, wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij kunnen uw plaats dan gebruiken voor een andere patiënt.
• De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer (0183) 64 45 21.