Psychologische behandeling

U heeft besloten, op verwijzing van uw arts, hulp in te schakelen van een psycholoog. Op deze pagina vindt u informatie over psychologische behandeling. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Indicatie

Er kunnen problemen in uw leven ontstaan waar u niet zelfstandig uitkomt. In zo’n situatie kunt u de hulp van een psycholoog inschakelen. De psycholoog kan u onder andere helpen bij:

  • Verdriet en/of rouwverwerking
  • Somberheid en/of depressie
  • Piekeren en/of angsten
  • Emotionele gevolgen van (chronische) ziekte en beperkingen
  • Overmatige angst voor medische ingrepen
  • Concentratie-, aandacht- en geheugenproblemen
  • Verwerking van (ziekenhuis gerelateerde) stressvolle gebeurtenissen
  • Acceptatie van en omgaan met medisch onverklaarbare klachten
  • Verandering van ongezonde leefgewoonten.


Gesprek, onderzoek en behandeling

In het contact met uw psycholoog staan persoonlijke aandacht en flexibiliteit voorop. Daarom kijkt u samen met de psycholoog naar een begeleiding en behandeling die bij u past. Zo maakt u tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek, kennis met uw psycholoog. Samen brengt u uw probleem, hulpvraag en situatie in kaart. Dat gebeurt veelal met behulp van vragenlijsten.

Op basis van uw hulpvraag maakt u afspraken over het (eventuele) vervolg. Iedere situatie vraagt namelijk om een andere aanpak. In sommige gevallen kan één gesprek al veel oplossen en in andere gevallen is een aanvullend onderzoek en/of behandeling wenselijk. Het type onderzoek en/of behandeling hangt altijd af van uw hulpvraag en het verwachte effect. U bespreekt dit met uw psycholoog. In alle gevallen geldt dat de behandeling vraagt om inzet en motivatie; zowel tijdens uw gesprekken als in het dagelijks leven. Zo kan het zijn dat u praktische opdrachten krijgt om thuis zelf mee aan te werken. De psychologen van Rivas werken onder andere met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en partner-/mantelzorgbegeleiding.

Tijdsduur

De duur van een individueel gesprek bedraagt 45 minuten. De frequentie van en het totaal aantal gesprekken verschilt per persoon. Samen met uw psycholoog maakt u hierover afspraken.

Contact

Voor meer informatie