Revalidatiegeneeskunde

Op de polikliniek

U heeft op verzoek van de huisarts of specialist een afspraak op de polikliniek revalidatiegeneeskunde. Op deze polikliniek kunt u terecht voor deskundig advies over alle klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De revalidatieartsen beoordelen op de polikliniek welke behandeling in uw geval wordt toegepast. Globaal zijn de mogelijkheden:

  • advisering en/of behandeling met medicijnen of injectiebehandeling door de revalidatiearts zelf;
  • enkelvoudige behandeling door een therapeut (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist);
  • multidisciplinaire behandeling door het revalidatieteam van Rijndam Revalidatie locatie Beatrixziekenhuis.
  • terugverwijzen naar de huisarts eventueel met een advies door te verwijzen naar elders.

Een overzicht van alle behandelingen die worden aangeboden in Rijndam, kunt u vinden op de website van Rijndam locatie Beatrixziekenhuis en Rijndam locatie Beatrixziekenhuis, Lingepoli

Afspraak maken

U wordt door uw huisarts of specialist naar ons doorverwezen. Op basis van de verwijsinformatie van uw arts, bepalen wij bij welke revalidatiearts en op welk spreekuur u een afspraak krijgt. U wordt vervolgens door ons secretariaat gebeld voor een afspraak.

Voorbereiding

Voor een bezoek aan de polikliniek revalidatiegeneeskunde zijn geen bijzondere voorbereidingen nodig.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

  • uw patiëntenpas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • de verwijsbrief van uw huisarts;
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.