Meralgia paresthetica

Er is bij u de diagnose meralgia paresthetica gesteld. Dit is een aandoening, waarbij hinderlijke tintelingen en/of branderige pijn en/of een verminderd (doof) gevoel bestaat in het buitenste deel van het bovenbeen. Dit komt doordat de gevoelszenuw, die dit gedeelte verzorgt, bekneld is geraakt. Hierdoor raakt de zenuw geïrriteerd.

De behandeling is er op gericht om de irritatie van de zenuw te verminderen. Dit kan door rondom de zenuw een verdovingsvloeistof, gecombineerd met corticosteroïden (ontstekingsremmer) te injecteren.

De behandeling kan ook bestaan uit het toedienen van een elektrisch stroompje met een laag voltage (PRF= Pulsed Radio Frequente behandeling).

De behandeling

U meldt zich op afdeling C2. Zodra u aan de beurt bent wordt u naar de behandelkamer gebracht.

Door het gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

De behandeling vindt plaats in rugligging. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Onder echo geleiding wordt de zenuw opgezocht en er wordt een naaldje ingebracht ten hoogte van de lies. Via de ingebrachte naald wordt een gevoelsstroompje naar de zenuw gestuurd. Tegelijkertijd wordt er aan u gevraagd of u de stroom in het gebied voelt en of dit overeenkomt met het gebied, waar u de klachten heeft. Indien dit zo is, wordt er een lokale verdovingsvloeistof met corticosteroïden ingespoten, waarbij op het echoapparaat de juiste verspreiding rondom de zenuw en de naald zichtbaar wordt. Eventueel kan er nog een correctie van de naaldpositie nodig zijn als er geen juiste verspreiding rondom de zenuw wordt verkregen.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw specialist zal dit met u bespreken.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgen stralen
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers nemen.

Bij de PRF behandeling kan het effect nog even op zich wachten. Het optimale effect kan soms pas na 4-8 weken optreden.

Soms moet een behandeling herhaald worden, omdat er meerdere takken van de zenuw aanwezig zijn. Soms kan een behandeling met een lokale infiltratie van de zenuw vervolgd worden door de PRF behandeling.

Na ongeveer 6 tot 8 weken wordt u gebeld om het resultaat van de behandeling te bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Complicaties bij deze behandeling zijn uiterst zeldzaam.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het ontstaan van een infectie. Door zo steriel mogelijk te werken is deze kans minimaal.
 • Een bloeding treedt zelden op.
 • De verdovingsvloeistof kan soms uitzakken naar de grote dijbeen zenuw, zodat die tijdelijk uitgeschakeld wordt en u tijdelijk krachtsverlies in het bovenbeen tijdens het lopen en staan ervaart.
 • Er kan enige napijn optreden. Dit treedt vooral op na de stroom behandeling (PRF). Dit is van tijdelijke aard en u mag daarvoor thuis pijnstillers nemen.
 • Corticosteroïden kunnen bij vrouwen opvliegers veroorzaken en soms de menstruatie cyclus verstoren, dit is van tijdelijke aard en gaat vanzelf over.
 • Bij suikerziekte kunnen de bloedsuikers tijdelijk verhoogd zijn door de corticosteroïden.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen. 

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 4667.

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11.Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.