Bloeddrukmeting thuis

Het onderzoek

U bent onder behandeling in verband met een verhoogde bloeddruk. Soms kan het meten van de bloeddruk in de thuissituatie wenselijk zijn. Om uw bloeddruk zelf thuis te kunnen controleren, geven wij u enkele tips en adviezen bij de volgende vragen:

Welke bloeddrukmeter kan ik het beste gebruiken?

  • Gebruik een goedgekeurde meter; deze meters zijn op de site van Hartstichting te vinden. Deze site geeft informatie over een aantal leveranciers en type van bloeddrukmeters.
  • Polsmeters worden niet aanbevolen.
  • Neem, als u twijfelt aan de nauwkeurigheid van uw bloeddrukmeter, deze mee naar het spreekuur.

Hoe kan ik het beste meten?

  • Verricht geen inspanning, rook niet en drink geen koffie gedurende 30 minuten voorafgaand aan de meting (indien dit wel heeft plaatsgevonden, schrijf het op bij bijzonderheden).
  • Meet de bloeddruk bij voorkeur in zittende houding met de rug ondersteund en de benen naast elkaar.
  • Zorg ervoor dat de arm ondersteund is en breng de manchet aan op harthoogte.
  • Meet bij voorkeur niet aan de dominante arm; indien u rechtshandig bent, meet aan de linkerarm. Indien er een aanzienlijk verschil (meer dan 10 mmHg) is tussen beide armen; dan dient altijd aan de arm met de hoogste bloeddruk te worden gemeten.
  • Meet de bloeddruk twee maal achter elkaar, met een tussenpauze van 15 seconden. Doe dit in het begin of bij het instellen van andere medicatie, in de ochtend en in de avond. Noteer de gemeten waarde.
  • De gemeten waarden kunnen schommelen. Wisselende bloeddrukwaarden zijn normaal

Wat is een goede bloeddruk?
Voor thuismetingen is een gemiddelde bloeddruk lager dan 135/85 goed. Meet u bij een thuismeting een keer wat hogere bloeddruk, bijvoorbeeld 160/100? Dat is niet erg. U kunt dan de thuismeting gedurende een maand in verschillende situaties doen. Bij een bovendruk boven de 180, vragen wij u contact op te nemen met uw behandelaar, tenzij anders met u is afgesproken.

Contact

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn na het lezen van deze informatiefolder, neem dan contact op met uw behandelaar.