Ciclosporine

De behandeling

Ciclosporine (Neoral) wordt al meer dan vijftien jaar gebruikt. Aanvankelijk alleen om afstotingsreacties van getransplanteerde organen, zoals nieren, te voorkomen. Later bleek het ook bij diverse ziekten effectief te zijn. Zo kan het ook gebruikt worden bij de behandeling van onder andere eczeem en psoriasis.

Wat is ciclosporine?

Ciclosporine is een geneesmiddel dat een deel van het natuurlijke afweersysteem in het lichaam onderdrukt. Hierdoor kunnen ziekten, waarbij het afweersysteem zich richt tegen het eigen lichaam, behandeld worden. Het afweersysteem speelt ook een rol bij huidziekten zoals eczeem en psoriasis. Deze huidziekten kunnen via het afweersysteem beïnvloed en behandeld worden.

Voor wie is ciclosporine geschikt?

Ciclosporine is een uiterst werkzaam geneesmiddel. Het kan ook gepaard gaan met bijwerkingen. Bij de behandeling van eczeem en psoriasis wordt in de eerste plaats gekozen voor zalfbehandelingen. Dit heeft het kleinste risico op bijwerkingen. Bij onvoldoende resultaat van zalfbehandelingen wordt meestal gekozen voor UV-lichttherapie. Wanneer dergelijke behandelingen falen, kan bij ernstige vormen van eczeem en psoriasis gekozen worden voor gebruik van medicamenten.
Het gebruik van ciclosporine is veilig, mits u uw behandelend arts, volgens afspraak, bezoekt, zodat tijdig controle op bijwerkingen plaats kan vinden. Wanneer een verhoogd risico op een bijwerking wordt geconstateerd, zal uw behandelend arts u mededelen dat het gewenst is om met de behandeling te stoppen. Doe dat dan ook. Door tijdig te stoppen kunnen alle bijwerkingen restloos verdwijnen. Wanneer u tegen de instructies van uw arts in doorgaat met de behandeling is volledig herstel niet altijd mogelijk.

Hoe moet ciclosporine ingenomen worden?

Het is belangrijk dat de instructies van de arts nauwkeurig opgevolgd worden. Ciclosporine behoeft niet speciaal rond etenstijd ingenomen te worden. Voedsel beïnvloedt de opname van ciclosporine niet of nauwelijks. Neem de capsules in met een slok water. Bijt of kauw niet op de capsules, maar slik ze in het geheel door.

Wie moet ik informeren over mijn gebruik van ciclosporine?

Zorg ervoor dat in ieder geval alle artsen, waarmee u te maken heeft, weten dat u ciclosporine gebruikt. Ook de apotheek en uw tandarts moeten hiervan in kennis gesteld worden. Dit voorkomt dat medicamenten voorgeschreven worden, die het risico op bijwerkingen van ciclosporine verhogen.

Hoe moet ciclosporine bewaard worden?

De capsules moeten droog bewaard worden bij 2 tot 30 ºC. De capsules mogen pas kort voor gebruik uit de strip gehaald worden.

Mogelijke complicaties/risico's

De bijwerkingen die kunnen optreden zijn licht trillen van de handen, groei van lichaamsbeharing en bloedend of gezwollen tandvlees.

Ook kunnen bijwerkingen optreden die niet direct zichtbaar zijn. Dit betreft een verhoogde bloeddruk en een langzaam verminderende werking van de nieren. Daarom wordt regelmatig de bloeddruk gecontroleerd en wordt de werking van de nieren door middel van bloedonderzoek in de gaten gehouden. Wanneer bij bloedonderzoek een verandering in de werking van de nieren zichtbaar wordt, moet de behandeling gestaakt worden.

Sommige bijwerkingen kunnen desgewenst door extra maatregelen bestreden worden. Ongewenste haargroei kan bijvoorbeeld verwijderd worden door te epileren. De conditie van het tandvlees kan verbeteren door extra mondverzorging, zoals vaker poetsen, flossen en regelmatige controles door de tandarts. Voor de meer zeldzame bijwerkingen kunt u de bijsluitertekst van Neoral raadplegen.

Contact

Wij hopen u met deze pagina goed geïnformeerd te hebben, mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen aan de behandelend arts.