Ganglion gasseri blokkade ('Sweet-procedure')

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een blokkade van het ganglion van Gasseri te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een Ganglion Gasseri blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwbanen samen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion van Gasseri is een grote zenuwknoop die zich in het gezicht bevindt, aan de schedelbasis. Door deze zenuwknoop lopen de zenuwvezels die te maken hebben met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, “trigeminus neuralgie” genoemd.
Een trigeminus neuralgie betreft aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus).

Door een blokkade van dit ganglion kunnen bepaalde vormen van aangezichtspijn worden behandeld. Hierbij wordt het ganglion Gasseri voor een deel uitgeschakeld met een elektrische stroombehandeling. Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven. Dit kan een PRF- of RF-behandeling zijn: (gepulseerde) radiofrequente stroom.  

De behandeling

Omdat deze behandeling plaatsvindt onder een ‘roesje’ is het belangrijk dat u nuchter bent. U krijgt van ons een informatiefolder over sedatie. In deze folder staat alle informatie over het ‘roesje’, waarom dit nodig is en waar u rekening mee moet houden.

U meldt zich op de dagbehandeling afdeling D1, zorg ervoor dat u minimaal 45 minuten voor de behandeling aanwezig bent. U wordt met bed naar de wachtruimte van de polikliniek pijnbestrijding gebracht en daar aangemeld.

U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen. U krijgt een infuus in uw arm, waardoor u tijdens de behandeling de sedatie toegediend krijgt. Tevens worden tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

De pijnspecialist brengt onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Als u na enige tijd weer wakker wordt heeft de pijnspecialist de naald op de juiste plaats gebracht en wordt de plaats van de naald met behulp van kleine teststroompjes gecontroleerd. U voelt hierbij een (mild) prikkelend gevoel. Als de naald goed staat wordt u weer in slaap gebracht en behandelt de pijnspecialist de zenuwknoop met een elektrisch stroompje.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u ter controle nog even op de uitslaapkamer, totdat alle controles stabiel zijn. U wordt dan opgehaald en weer naar de terug naar de dagbehandeling, afdeling D1, gebracht.

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Na ongeveer 6-8 weken wordt u gebeld en zal het resultaat en de eventuele verdere behandeling met u besproken worden.

Belangrijk

 

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgenstralen.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terecht komen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts boven de 38.5 C met hoofdpijn en nekstijfheid dan moet u direct de polikliniek, het ziekenhuis of uw huisarts bellen om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.
 • Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gezicht aan de behandelde kant. Dit gevoelsverlies neemt vaak de eerste dagen na de ingreep toe en is meestal tijdelijk.
 • Bij herhaalde behandelingen kan er een doof gevoel in het gezicht blijvend zijn.
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding.
 • Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.