Ganglion gasseri blokkade ('Sweet-procedure')

De behandeling

Uw pijnspecialist heeft u voorgesteld om bij u een ganglion gasseri blokkade te verrichten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een Ganglion Gasseri blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwbanen samen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion van Gasseri is een grote zenuwknoop die zich in het gezicht bevindt, aan de schedelbasis. Door deze zenuwknoop lopen de zenuwvezels die te maken hebben met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, “trigeminus neuralgie” genoemd.
Een trigeminus neuralgie is aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (=nervus trigeminus).

Door een blokkade van dit ganglion kunnen bepaalde vormen van aangezichtspijn worden behandeld. Hierbij wordt het ganglion Gasseri voor een deel uitgeschakeld met een elektrisch stroompje. Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven. Dit wordt een PRF behandeling genoemd (gepulseerde radiofrequente stroom).

Voor de behandeling

Voor de behandeling wordt u opgenomen op de dagbehandeling. U meldt zich op afdeling 1 Zuid/D1. U wordt met bed naar de recovery gebracht. U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen. U krijgt een infuus in uw arm, waardoor u tijdens de behandeling een “roesje” krijgt. Tevens worden tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

In overleg met u kan er een lokale verdoving worden gegeven. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Als u na enige tijd weer wakker wordt heeft de pijnspecialist de naald op de juiste plaats gebracht en controleert hij de plaats van de naald met behulp van kleine teststroompjes. U voelt hierbij een (mild) prikkelend gevoel. Als de naald goed staat wordt u weer in slaap gebracht en behandelt de pijnspecialist de zenuwknoop met een elektrisch stroompje.

Belangrijk

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit op van tevoren melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw specialist zal dit met u bespreken.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw specialist of de behandeling door kan gaan.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

 

Tijdens de behandeling

Na de behandeling

U verblijft na de behandeling gedurende twee uur op de dagbehandeling. U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal ongeveer 8 weken na de behandeling plaatsvinden.

 

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, de kans hierop is echter minimaal.
 • Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd bestaat er een kans dat er tijdens de procedure een bloedvaatje geraakt wordt. Dit kan een bloeduitstorting in de wang geven.
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terecht komen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts boven de 38.5 C met hoofdpijn en nekstijfheid dan moet u direct de polikliniek, het ziekenhuis of uw huisarts bellen om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.
 • Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gezicht aan de behandelde kant. Dit gevoelsverlies neemt vaak de eerste dagen na de ingreep toe en is meestal tijdelijk.
 • Bij herhaalde behandelingen kan er een doof gevoel in het gezicht blijvend zijn.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 2075                                               

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11. Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.