Kindergeneeskunde

Het specialisme

Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met:

  • diagnostiek en behandeling van aandoeningen en ziekten bij kinderen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor preventie. Voeding, groei en ontwikkeling van het kind zijn belangrijke onderwerpen;
  • de zorg voor pas- en te vroeggeborenen;
  • problemen van aangeboren en erfelijke aandoeningen;
  • nieuwe patiënten tot en met 17 jaar met interne en neurologische (niet chirurgische) problematiek kunnen worden verwezen. Vanaf 18 jaar worden patiënten verwezen naar bijvoorbeeld de longarts, cardioloog etc.

Kinderartsen werken op een heel breed terrein. Zij werken nauw samen met andere specialisten uit het ziekenhuis zoals o.a. de gynaecoloog, neuroloog, uroloog, chirurg en keel-, neus- en oorarts. Ook is er een nauwe samenwerking met collega-specialisten uit het academisch ziekenhuis, met name het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In het Beatrixziekenhuis komen kinderen en jongeren tot en met 17 jaar bij de kinderarts.

Er werken zeven kinderartsen in het Beatrixziekenhuis en op de Lingepolikliniek. Zij vormen samen de vakgroep kindergeneeskunde. De vakgroep werkt mee aan de opleiding tot basis- en huisarts. Daarom kunnen op de polikliniek en op de kinder- en jeugdafdeling co-assistenten aanwezig zijn.

De vakgroep kindergeneeskunde maakt deel uit van het Verloskundig Samenwerkingsverband Gorinchem (VSV).

Aandachtspunten

De vakgroep kindergeneeskunde verzorgt naast algemene spreekuren enkele multidisciplinaire spreekuren, zoals:

Diabetesspreekuur

Dit diabetesspreekuur is voor alle kinderen tot 18 jaar met diabetes.

Nazorgbureau voor vroeggeboren zuigelingen

Het nazorgbureau voor vroeggeboren zuigelingen is een multi-disciplinair spreekuur voor vroeg en te licht geboren kinderen.

Kindercardiologisch spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor onder andere de diagnostiek en het vervolgen van hartaandoeningen.

Klinisch-genetisch spreekuur

Op dit spreekuur kunt u terecht voor vragen betreffende aangeboren syndromale aandoeningen en erfelijkheid.

Multidisciplinair overlegteam ontwikkelingsstoornissen (MOTO)

Dit spreekuur is bedoeld voor vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld als er problemen zijn met de motoriek of de taal-spraakontwikkeling. In het MOTO bespreken kinderarts, neuroloog, KNO-arts, psycholoog, logopedist en fysiotherapeut wat de juiste aanpak is voor uw kind. Ook wordt vaak een schooladvies gegeven.

PIPO-poli

De PIPO-poli is een polikliniek speciaal voor kinderen met poep en/of plasproblemen. De PIPO-poli is zó opgezet dat uw kind en u al na de eerste afspraak een plan van aanpak hebben. Aan de hand daarvan pakken we het probleem van uw kind (stap voor stap) samen aan. Op de PIPO-poli werken een aantal specialisten samen in een behandelteam. Onderaan deze pagina vindt u onder het kopje 'poliklinieken' een link naar de PIPO-poli.

Pedagogisch spreekuur

U kunt terecht voor al uw vragen over opvoeden.

Spreekuur lactatiekundigen

U kunt bij de lactatiekundige terecht met al uw vragen over lactatie en borstvoeding.

Afspraak maken

Het eerste contact met de kinderarts kan op de polikliniek, op de spoedeisende hulp of direct in de kliniek (verpleegafdeling) zijn. In het algemeen wordt het kind of de jongere naar de kinderarts verwezen door de huisarts of door een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de kinderarts terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek? Belt u dan met het secretariaat van de afdeling kindergeneeskunde op telefoonnummer (0183) 64 42 29 of in Leerdam via (0345) 61 35 46. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u meer informatie over onder andere: gezond eten en bewegen, huiselijk geweld, vaccinaties, verstopping bij kinderen, ADHD en roken en drinken.