Medisch maatschappelijk werk

Het specialisme

Ziekte en ziekenhuisopname kan veel emoties, praktische vragen en problemen met zich mee brengen. Niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, vrienden en kennissen. Het medisch maatschappelijk werk is goed op de hoogte van de gang van zaken in het Beatrixziekenhuis. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners uit het ziekenhuis.

Hulpverlening op maat

De maatschappelijk werker kan u helpen om een oplossing te vinden voor persoonlijke en sociale problemen, door hierover met u van gedachten te wisselen. Enkele voorbeelden van problemen en situaties waarmee u bij het medisch maatschappelijk werk terecht kunt, zijn:

 • De zorgen die uw ziek-zijn met zich meebrengt
 • De toekomstverwachtingen die veranderen
 • Hoe om te gaan met de beperkingen die een ziekte met zich mee kan brengen
 • Het leren zien van andere mogelijkheden
 • Praktische zaken zoals informatie over werkhervatting en sociale zekerheid
 • Inschakelen van patiëntenverenigingen, lotgenotencontacten, overleg met gemeentelijke instellingen en/of ziektekostenverzekeraar
 • Het ondersteunen van familie en/of mantelzorger en uitbreiden van het sociale netwerk

Beroepsgeheim

Medisch maatschappelijk werkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn dat de maatschappelijk werker overleg heeft met uw behandelend arts, verpleegkundige of een andere zorgdiscipline. Ook deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Voor wie

Het medisch maatschappelijk werk is beschikbaar voor u als u bent opgenomen in het Beatrixziekenhuis of als u de polikliniek bezoekt. Aan de hulpverlening zijn voor u geen kosten verbonden. U heeft geen verwijsbrief nodig.

Wie werkt er?

 • Madeleine Storm
  Bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 44 61

Afspraak maken

U kunt om een gesprek vragen via uw arts of verpleegkundige of u kunt zelf telefonisch een afspraak maken. De aanmelding kan ook gebeuren door de arts, verpleegkundige, een andere zorgverlener of uw familie.

Bereikbaarheid

Het medisch maatschappelijk werk is bereikbaar van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren. Wanneer de medewerkers in gesprek zijn, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Telefoonnummer:

 • (0183) 64 44 61
 • (0183) 64 47 71