Longfunctieonderzoek bij kinderen

Het onderzoek

Deze informatie betreft longfunctieonderzoek van uw kind en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Waarom een longfunctieonderzoek?

Bij een bezoek aan de kinderarts is een lichamelijk onderzoek alleen meestal niet voldoende om de toestand van de longen van uw kind te kunnen vaststellen. Longfunctieonderzoek kan behulpzaam zijn bij het stellen van een diagnose, maar ook bij het vervolgen van de longaandoening en het effect van de behandeling. Met behulp van longfunctieonderzoek kunnen bepaalde aspecten van de ademhaling gemeten worden.

Het longfunctie-onderzoek wordt uitgevoerd door een longfunctie-analist. Deze zal uw kind aanmoedigen, om zo de beste resultaten te krijgen. Sommige oefeningen zal uw kind meerdere keren moeten doen, waardoor het uiteindelijk wel vermoeiend kan zijn. Het longfunctieonderzoek wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren.

Bij elk longfunctieonderzoek worden de longen van uw kind getest door zijn/haar ademhaling via een longfunctie-apparaat te volgen. Uw kind ademt daarvoor via een mondstuk. Om te voorkomen dat er door de neus geademd wordt, wordt de neus met een klemmetje dichtgehouden.

Het longfunctie-onderzoek omvat meerdere onderzoeken, maar het is niet altijd noodzakelijk dat uw kind deze allemaal doet. De kinderarts bepaalt welke onderzoeken bij uw kind worden gedaan.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Soms is het nodig dat uw kind vooraf aan het onderzoek stopt met specifieke medicatie. Indien van toepassing, zal de medewerker dit hieronder aangeven:

  • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
  • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
  • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................
  • Medicijn: ................................................../ Hoe lang van tevoren stoppen: .................................

Belangrijk

Voor de onderzoeken proberen we een strak tijdschema aan te houden. Wij vragen u dan ook vriendelijk 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Dit is vooral belangrijk als u van mening bent dat uw kind even tot rust moet komen voor het onderzoek begint. U kunt zich melden bij de aanmeldzuil en vervolgens plaatsnemen in de ontvangstruimte van C1.

Wilt u ons bij verhindering (vanwege ziekte, opname in het ziekenhuis, enzovoort) 48 uur van te voren op de hoogte stellen, zodat we een andere patiënt kunnen laten komen.

Tijdens het onderzoek

Hieronder treft u informatie aan over verschillende onderzoeken.

FIow-volume/spirometrie

Tijdens dit onderzoek wordt het longvolume bepaald. Uw kind wordt gevraagd een aantal keren diep in- en uit te ademen. Om te meten hoe snel uw kind kan uitademen, blaast hij of zij de lucht een aantal keren heel krachtig uit. Meestal wordt de test herhaald na het toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn (meestal ventolin).

Hyperventilatie provocatie test

Bij een hyperventilatie onderzoek kan worden bepaald of klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie, door een verkeerde manier van ademhalen.

Tijdens deze test zal de analist uw kind vragen om gedurende een bepaalde tijd diep in en uit te ademen, in een door de analist aangegeven tempo. Hierbij wordt het percentage uitgeademde koolzuur geregistreerd. Tevens vullen we met uw kind een vragenlijst in. De vragen hebben betrekking op de klachten van uw kind.

Bronchiale histamine-provocatietest

  • Uw kind moet 6 dagen voor het onderzoek stoppen met de inname van allergietabletten.

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen van uw kind vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen van uw kind gemeten kan worden. Uw kind ademt elke keer een dosis histamine in en daarna wordt uw longfunctie gemeten. Het kan gebeuren dat hij/zij benauwd wordt of gaat hoesten. Als het nodig is, krijgt uw kind medicijnen die de klachten vrijwel direct doen verdwijnen. In sommige gevallen zijn er klachten van heesheid en/of een schorre stem. Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer normaal is geworden.

Huid-allergologisch onderzoek

  • Uw kind moet 3 dagen voor het onderzoek stoppen met de inname van allergietabletten.
  • Wij verzoeken u vóór het onderzoek geen bodylotion, twee in één doucheproducten en dergelijke bij uw kind te gebruiken.

Tijdens de huid-allergietest wordt bekeken voor welke stoffen mogelijk een allergie bestaat. Deze stoffen worden met een dun naaldje in de huid gedrukt. Op een aantal stoffen reageert uw kind mogelijk in de vorm van een jeukend bultje op de plaats van de prik. Als de stoffen 15 minuten hebben ingewerkt, worden reacties op de huid gemeten.

NO-meting

Bij deze meting wordt de stikstofoxide (NO) in de uitademingslucht gemeten. Uw kind wordt verzocht een ademshalingoefening te blazen.

Tijdsduur

Alle onderzoeken vinden poliklinisch plaats en duren met de ingelaste pauzes die noodzakelijk zijn, 30 tot 60 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend kinderarts tijdens de volgende afspraak.

Contact

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw arts, poliassistent of longfunctie analist

Telefoonnummer

De functieafdeling is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0183) 64 43 51.