Osteoporosepolikliniek

Op de polikliniek

U heeft een verwijzing gekregen voor de osteoporosepolikliniek. U krijgt een brief thuis gestuurd met daarin:

  • een bevestiging van de afspraak voor het spreekuur op de osteoporosepolikliniek;
  • een formulier om bloed te laten prikken (één week voor uw afspraak);
  • een vragenlijst over risicofactoren (deze lijst neemt u ingevuld mee naar het spreekuur);
  • een afspraak voor een botdichtheidsmeting (wanneer dat nog niet is gebeurd).

Uw afspraak op de osteoporosepolikliniek vindt plaats op de polikliniek in het Beatrixziekenhuis. U kunt zich melden bij de aanmeldzuil die vermeld staat op uw afsprakenbrief. U wordt daar opgehaald uit de wachtkamer.

Tijdens uw afspraak op de polikliniek bespreekt de osteoporoseverpleegkundige met u de uitslag van alle onderzoeken en geeft ze uitleg. In het gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • leefstijl;
  • voeding;
  • medicijngebruik;
  • onderliggende oorzaken die kunnen leiden tot osteoporose;
  • valpreventie.

Daarna neemt u samen de vragenlijst door. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen.

Behandeling

Als blijkt dat u inderdaad osteoporose heeft, dan heeft u een ontmoeting met de osteoporoseverpleegkundige, een internist of reumatoloog en wordt mogelijk een behandelplan opgesteld. Uiteraard kunt u vragen stellen.

In een vervolgafspraak (meestal via de telefoon) bespreekt de osteoporoseverpleegkundige met u hoe het gaat met het innemen van de voorgeschreven medicatie. Wanneer dit leidt tot problemen, dan wordt er gezocht naar een passend alternatief, waardoor u de medicatie ook op langere termijn kunt blijven gebruiken.

Hierna wordt het behandelingsadvies per brief aan de huisarts gestuurd. De huisarts neemt dan de verdere begeleiding en behandeling op zich.

Wie werkt er?

Afspraak maken

 

 

Voorbereiding

Om vast te stellen of bij u sprake is van osteoporose zijn er verschillende onderzoeken nodig:

Botdichtheidsmeting

De botdichtheid wordt gemeten met een soort röntgenfoto van de wervels en de heup, een DEXA-scan. Het onderzoek is gemakkelijk uit te voeren en vergt geen speciale voorbereiding. Verder worden, indien nodig, nog twee röntgenfoto's gemaakt van uw wervelkolom.

Bloedprikken (indien nodig)

U laat bij het laboratorium bloed afnemen. Dit om te onderzoeken of er een achterliggende oorzaak van de osteoporose aanwezig is. U kunt hiervoor terecht op het afnamelaboratorium, zowel in het Beatrixziekenhuis als op de Lingepolikliniek in Leerdam.

Meenemen

Bij uw aanmelding voor de osteoporosepolikliniek heeft u een vragenlijst over risicofactoren bij osteoporose ontvangen. Deze vragenlijst vult u voorafgaand aan het onderzoek thuis in en neemt u mee naar uw afspraak.

Tips voor het gesprek