Echografie bij kinderen

Het onderzoek

Een echografie is een onderzoek door middel van geluidsgolven. Hier leest u meer over een echografie bij kinderen en over de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Voor het onderzoek

Voor een echografie zijn verschillende vormen van voorbereiding mogelijk. Welke voorbereiding voor uw kind geldt, is afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en leeftijd. De assistente van de polikliniek plaatst een kruisje bij de voorbereiding voor uw kind.

Echografie bovenbuik

Zuigelingen:

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Kinderen vanaf 1 jaar:

Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dat betekent dat uw kind vanaf 4 uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken.Medicijnen mag het kind evt. met weinig water innemen.

Heeft uw kind Diabetes Mellitus, meldt u dat dan bij het maken van de afspraak. Er wordt dan bij het plannen van de afspraak rekening mee gehouden.

Echografie onderbuik, blaas en/of nieren

Zuigelingen:

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig

Kinderen 1 t/m 3 jaar:

Voor het onderzoek van de onderbuik, blaas en/of nieren kan alleen een goede echo worden gemaakt als de blaas vol is. Laat uw kind 1uur voor het onderzoek veel drinken en indien mogelijk niet meer plassen tot na het onderzoek.

Kinderen van 4 jaar en ouder:

Voor het onderzoek van de onderbuik, blaas en/of nieren moet de blaas vol zijn. Daarom moet uw kind vanaf twee uur vóór het onderzoek veel drinken (minimaal ½ liter) en niet meer plassen tot na het onderzoek. Als de blaas niet vol genoeg is, kan het zijn dat uw kind meer moet drinken en moet wachten op een vervolgonderzoek.

Echografie van alle andere organen, weefsels en gewrichten

Voor het maken van een echografie van deze delen van het lichaam zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Tijdens het onderzoek

U en uw kind melden zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling radiodiagnostiek. Hierna nemen u en uw kind plaats in de wachtruimte tot een laborant u komt halen. De laborant brengt u en uw kind naar de onderzoekskamer. De laborant zal uw kind vragen om op de onderzoekstafel te gaan liggen.

Op de huid wordt ter hoogte van het te onderzoeken lichaamsdeel een dikke vloeistof (gelei) aangebracht. Deze gelei is nodig voor de geleiding van geluidsgolven door de huid. Het geluid dat wordt teruggekaatst (de echo) wordt door de apparatuur opgevangen en omgezet in een beeld.

Na het onderzoek wordt de gelei weer van uw huid geveegd. Omdat de gelei bestaat uit ingedikt water, geeft het geen blijvende vlekken op de kleding.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt in de meeste gevallen ongeveer 20 minuten.

Door spoedgevallen loopt ons programma soms uit. Helaas moet u dan wat langer wachten. Wij bieden u daarvoor bij voorbaat onze excuses aan.

Uitslag

De laborant doet geen mededelingen over de uitslag van het onderzoek. Deze hoort u zo snel mogelijk van uw behandelend arts. U mag ervan uitgaan dat de uitslag na enkele dagen bekend is. Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, heeft deze de uitslag na één tot twee werkdagen.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of de afdeling Radiodiagnostiek. Wij zijn bereikbaar:

  • in Gorinchem op telefoonnummer (0183) 64 44 50;
  • in Leerdam (Lingepolikliniek) op telefoonnummer (0345) 63 66 71.