Laserbehandeling bij nastaar

De behandeling

U bent geopereerd aan cataract (staar). Tijdens de cataractoperatie is uw troebele ooglens verwijderd en is er een kunstlens geplaatst in het overgebleven lenszakje. Na de operatie kan licht de binnenkant van het oog weer beter bereiken, waardoor u weer beter bent gaan zien.

Enkele maanden of jaren na de cataractoperatie kan het dunne lenszakje echter opnieuw troebel worden. Deze vertroebeling van het lenszakje heet nastaar. Nastaar treedt op bij 10% tot 30% van de patiënten die aan cataract zijn geopereerd. U merkt dat u weer geleidelijk waziger gaat zien.

Nastaar kan met een poliklinische laserbehandeling worden verholpen. De oogarts hoeft bij een laserbehandeling niet in het oog te snijden. De behandeling duurt ongeveer 5 à 10 minuten en is pijnloos.

De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel, waarbij uw kin rust op een steun en uw voorhoofd leunt tegen een band. De oogarts doet een beetje gelei op een contactlensje en plaatst dit lensje tegen uw oog. Via deze contactlens wordt met laserlicht een kleine heldere opening gemaakt in het troebele lenszakje. Het is belangrijk dat u goed stil zit.

Voor de behandeling

U krijgt voorafgaand aan de behandeling druppels in uw oog om de pupil te verwijden en het hoornvlies te verdoven. Na een half uurtje zijn de druppels goed ingewerkt.

Voor de behandeling kunt u uw medicijnen en oogdruppels blijven gebruiken. Sommige patiënten krijgen van de oogarts ook druppels voorgeschreven voor de behandeling. Deze druppels hoeven meestal maar een korte periode gebruikt te worden.

Na de behandeling

Soms schrijft de oogarts druppels en/of zalf voor die u ná de laserbehandeling tijdelijk moet gebruiken. Het is belangrijk dat u die thuis volgens recept gebruikt.

Direct na de behandeling mag u naar huis. Vanwege de felle laserlichten tijdens de behandeling en de pupilverwijdende oogdruppels ziet u tijdelijk weinig tot niets met het behandelde oog. Na ongeveer een half uur wordt het zicht weer beter. Echter, de pupilverwijdende oogdruppels zijn pas na ruim twee uur uitgewerkt.

U mag na de behandeling niet zelf autorijden. U dient een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis brengt. Bij zonnig weer is het verstandig een zonnebril te dragen na de laserbehandeling.

De laserbehandeling heeft geen invloed op uw brilsterkte. Indien u twijfelt of uw brilsterkte nog juist is, kunt u deze bij uw eigen optiekwinkel laten controleren.

Na de laserbehandeling gelden geen specifieke leefregels. Als u voor de behandeling al oogdruppels gebruikte, dan moet u deze na de behandeling gewoon blijven gebruiken.

Er wordt na de behandeling meestal geen controleafspraak gemaakt. Bij problemen kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de oogarts die u behandeld heeft.

Direct na de behandeling kunt u een aantal kleine zwarte meebewegende vlekjes zien. Deze vlekjes zijn resten van het lenszakje en verdwijnen vanzelf. Indien de vlekjes toenemen, u lichtflitsen ziet of u het gevoel heeft alsof u tegen een gordijn aankijkt, dan kan het zijn dat er iets mis is met uw netvlies. Neem in dat geval direct contact op met de poli oogheelkunde.

Een enkele keer veroorzaakt de behandeling een kleine bloeding in het oog. Ook deze bloeding geneest vanzelf.

 

 

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.