Bovenooglidcorrectie (Blepharoplastiek)

De behandeling

Verslapping van de huid van het bovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel een blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie).

Indien wenselijk wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid. Bij een bovenooglidcorrectie wordt een teveel aan huid-, vet en ander weefsel van het boven- en/of onderooglid weggenomen.

Resultaat

Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn.

Het litteken is nauwelijks zichtbaar doordat het in de natuurlijke plooi van het bovenooglid komt te liggen. Na zes maanden is het gewenste (eind)resultaat te beoordelen. Echter het herstel van een litteken is na één jaar pas te beoordelen.

Vergoeding

De kosten voor een bovenooglidcorrectie worden alleen vergoed als er sprake is van een medische indicatie én uw verzekering deze kosten vergoedt. De verzekeraars hebben verschillende criteria voor de medische indicatie.

De plastisch chirurg zal de aanvraag bij uw ziektekostenverzekering indienen.. Na gemiddeld drie tot vier weken krijgt u bericht van uw ziektekostenverzekering met een goedkeuring of afwijzing voor de ingreep.

Als uw ziektekostenverzekering de ingreep niet vergoedt, kunt u ervoor kiezen de operatie zelf te betalen. De plastisch chirurg geeft u vooraf een opgave van de kosten.

Voor de behandeling

 • Om steriel te kunnen opereren is het niet toegestaan om make-up tijdens de ingreep te dragen.
 • Wanneer u contactlenzen draagt dient u deze voor de ingreep uit te doen. Ook oorbellen en/of piercings in het gezicht moeten voor de ingreep verwijderd zijn.
 • Voor het beste resultaat raden wij u aan na de operatie rustig aan te doen. De eerste week na de operatie is dit belangrijk voor de wondgenezing.
 • U moet de druk op het hoofd vermijden (niet bukken, tillen). Hierdoor kunt u de kans op zwelling en bloeduitstorting verkleinen. Houdt u hiermee rekening met uw dagelijkse werkzaamheden.
 • Het is belangrijk om direct na de ingreep de oogleden te koelen. Zorg ervoor dat u thuis een fles water in de koeling heeft en wattenschijfjes om hiermee de oogleden te koelen, ook kunt u natte kompressen (een gaasje) of een ijsbril gebruiken om te koelen.
 • Het advies is de eerste één tot twee dagen ieder uur ongeveer 15 minuten te koelen.
 • Na de ingreep mag u niet zelfstandig autorijden. Zorg ervoor dat er vervoer naar huis geregeld is.

Tijdens de behandeling

De operatie zal uitgevoerd worden op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Een correctie van de bovenoogleden (en/of onderoogleden) kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Hiervoor wordt het te behandelen gebied geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof. De prikjes voor deze verdoving zijn over het algemeen goed te verdragen. Het is niet noodzakelijk dat u narcose krijgt voor deze ingreep.

Door het gebruik van de plaatselijke verdoving is het mogelijk tijdens de ingreep eventueel vragen te stellen. Wij zullen u op uw gemak stellen door tussentijds aan te geven hoe de ingreep verloopt.

Vooraf aan de ingreep zal u gezicht en oogleden gedesinfecteerd worden. Uw gezicht zal worden afgedekt met steriele doeken. De oren en de haren worden hierbij onder de doeken gestopt (uw gezicht blijft buiten de doeken).

De plastisch chirurg tekent het huiddeel af dat weggenomen moet worden (zie afbeelding 1).Vervolgens zal aangegeven worden dat u de prikjes krijgt voor de plaatselijke verdoving. Afb. 1. De huid tussen de stippellijn wordt weggesneden

Afb. 1. De huid tussen de stippellijn wordt weggesneden

Correctie van het bovenooglid

De arts snijdt het reepje huidoverschot weg. Ook een teveel aan vet wordt verwijderd.Tijdens de ingreep worden de haarvaatjes (kleine bloedvaatjes in het onderhuidse vetweefsel) dichtgebrand. Vervolgens wordt de incisie (insnijding) gehecht. De littekentjes komen in de natuurlijke plooi van het bovenste ooglid te liggen. Het litteken is vaak na verloop van tijd nauwelijks zichtbaar.

Tijdsduur

Een bovenooglidcorrectie duurt gemiddeld 30-45 minuten.

Na de behandeling

 • Na de ooglidcorrectie blijft u nog ongeveer één uur op de polikliniek Plastische Chirurgie; De oogleden worden dan direct gekoeld met koude gazen. Daarna mag u naar huis. Het is verstandig om u te laten begeleiden.
 • De oogleden kunnen na de behandeling gezwollen en blauw zijn;
 • Na de operatie dient u een bril, i.p.v. contactlenzen te dragen. Pas wanneer de hechtingen uit de oogleden verwijderd zijn, kunt u de lenzen weer gebruiken;
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn een paracetamol in te nemen;
 • Belangrijk is om de eerste dagen van tijd tot tijd een koud compres (gaas) op de ogen te leggen. Zo worden eventuele pijn, zwellingen en bloeduitstortingen aanzienlijk minder. Desondanks zult u gemiddeld een week wat minder toonbaar zijn. Sommige mensen dragen daarom een zonnebril wanneer ze naar buiten gaan.;
 • Gebruik een extra kussen om niet plat in bed te liggen;
 • Op de oogleden zitten hechtpleisters. Deze moeten blijven zitten tot de hechtingen verwijderd worden. De hechtpleisters zijn waterbestendig. U kunt hiermee douchen. Smeer echter geen crème of olie op uw huid, want daardoor laten de pleisters los;
 • De hechtingen worden na vijf tot zeven dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee. De meeste mensen gaan na deze periode weer aan het werk. We raden u aan om de eerste twee tot drie weken na het verwijderen van de hechting voorzichtig te zijn met het litteken op het bovenooglid (niet wrijven).

Mogelijke complicaties/risico's

 • Bij iedere operatie kan een wondinfectie optreden, hoewel dit bij de kleine operaties slechts zelden voorkomt. De kans hierop is één à twee procent. Beschadiging van de ogen zelf komt zelden voor. Wel is het mogelijk dat de huid na de behandeling strakker trekt dan gewenst. Dit komt soms voor bij de onderoogleden, waarbij het onderooglid niet meer exact aansluit tegen de oogbol. Een aanvullende correctie kan dan nodig zijn;
 • Soms komt bij een correctie van de oogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Er kan hierdoor een grotere bloeduitstorting dan gemiddeld ontstaan. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien;
 • Wanneer er gedacht wordt aan een nabloeding (plotselinge verdikking van het ooglid, bloed uit het litteken, minder of slechter zien of veel pijn) moet u direct contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Een nabloeding is het meest waarschijnlijk de eerste en de tweede dag na de operatie. Echter komt een nabloeding zelden voor;
 • Door eventuele zwelling kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. De zwelling zal gedurende de eerste dagen geleidelijk afnemen;
 • Wanneer de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een aanvullende correctie soms noodzakelijk zijn;
 • Door littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is;
 • Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden (of soms de wimpers) of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten;
 • In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan indien noodzakelijk chirurgisch worden verwijderd.

 

Contact

Deze informatie betreft een bovenooglidcorrectie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. Hij zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Aan deze informatie kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord herstel kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie tel. (0183) 64 46 92.