Klokkenluidersregeling

Het Beatrixziekenhuis heeft de plicht om als werkgever te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zoals die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en in de Arbowet. Er is daarom een klokkenluidersregeling in de wet opgenomen, wat inhoudt dat: ‘de werknemer op een veilige wijze melding kan doen van eventuele vermoedens van misstanden in de instelling’. Voor de procedure wordt verwezen naar de Regeling Melding Misstanden.