Geriatrie

Op de polikliniek

Medewerkers van het specialisme Geriatrie hebben zich toegelegd op diagnostiek en behandeling van ouderen. Bij deze ouderen is er vaak sprake van meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen: hoe kunnen deze worden opgepakt en verbeterd. Doel is het bereiken van behoud en herstel van zelfstandigheid met het oog op kwaliteit van leven.

Op de polikliniek

Voor een klinisch geriater kunt u door uw huisarts doorverwezen worden naar de polikliniek. Tijdens uw eerste gesprek nemen we uitgebreid de tijd om uw situatie in kaart te brengen.

Tijdens uw eerste bezoek heeft u eerst een gesprek met de verpleegkundige. Zij neemt uw zelfstandigheid en dagelijks functioneren met u door. Zij vraagt onder meer naar uw sociale situatie, of u nog meer hulpverleners ziet en of u psychische problemen heeft. Daarnaast neemt zij standaard een geheugentest af. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.
Vervolgens bezoekt u de arts. Deze klinisch geriater stelt u enkele vragen en neemt een lichamelijk onderzoek af. Dit bezoek neemt 60 tot 90 minuten in beslag.

Wij proberen uiteraard te voorkomen dat het spreekuur uitloopt. Neemt u echter voor de zekerheid uw medicijnen mee die u op vaste tijden in moet nemen. We proberen eventuele onderzoeken zoals bloed prikken te combineren met deze afspraak. Rekent u er op dat het totale bezoek 2 tot 2,5 uur in beslag kan nemen.

Bij een vervolgconsult met de geriater plannen wij soms eerst een afspraak in bij de klinisch geriatrieverpleegkundige voor enkele metingen. Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Gespecialiseerde poli's

 • Valpoli
  De valpoli is ingericht voor ouderen die zonder verklaarbare reden vallen, of die voorheen weinig vielen en plotseling vaak vallen. Op de valpoli wordt u in één ochtend gezien door een geriater, verpleegkundige geriatrie en fysiotherapeut. Alle eerste benodigde onderzoeken vinden direct plaats en aan het einde van de ochtend wordt een plan van aanpak opgesteld.

Wie werkt er?

Op de polikliniek geriatrie werken:

Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek Geriatrie, neemt u telefonisch contact op met het secretariaat geriatrie via telefoonnummer (0183) 64 48 06. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur. Wanneer u buiten deze tijden belt, dan kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Route

De polikliniek geriatrie bevindt zich in zowel in Gorinchem als Leerdam:

 • Gorinchem, locatie Beatrixziekenhuis, Banneweg 57
 • Leerdam, Lingepolikliniek, Lingesteynplantsoen 3

Op uw afsprakenkaart staat vermeld op welke locatie u zich dient te melden. Bij de ingang kunt u indien nodig een rolstoel lenen.

Meenemen

Bij uw bezoek aan de polikliniek Klinische geriatrie neemt u mee:

 • patiëntenpas;
 • verzekeringspas;
 • een actueel medicatieoverzicht (gratis op te vragen bij uw apotheek);
 • alle medicijnen die u nu gebruikt;
 • hulpmiddelen zoals bril/gehoorapparaat en rollator;
 • familielid of een naaste die u goed kent.

Meer informatie of vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, neemt u dan gerust contact met ons op via het secretariaat van de polikliniek Geriatrie, telefoon: (0183) 64 42 86.