Handrevalidatie

Het onderzoek

Hand- en Polscentrum Gorinchem

Het Hand- en Polscentrum Gorinchem is een samenwerkingsverband tussen handfysiotherapeuten en handergotherapeuten.

Daarnaast wordt er veel samengewerkt met de plastisch- en handchirurgen, reumatologen en orthopeden van het Beatrixziekenhuis.

De intensieve samenwerking van de behandelaren en de diverse specialisten zorgt ervoor dat u snel, efficiënt en volgens de meest recente inzichten behandeld wordt.

Operatie

In het Beatrixziekenhuis worden diverse operaties uitgevoerd aan de hand en pols. Regelmatig multidisciplinair overleg tussen de specialisten en de behandelaren draagt bij aan een spoedig herstel.

Handrevalidatie

U kunt bij ons terecht met al uw hand- en polsgerelateerde klachten. Een letsel aan de hand of pols, kan grote gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten of het verrichten van werkzaamheden. Door de complexiteit vraagt dit gebied om specialistische nabehandeling. Alle therapeuten hebben een uitgebreide handopleiding gevolgd en hebben veel ervaring in het behandelen van hand- en polsgerelateerde klachten.

We zien patiënten zowel voor als na een operatie. Ook behandelen we mensen met klachten zoals reuma, artrose, sportblessures en trauma’s.

De eerste behandeling zal bestaan uit het inventariseren van uw klachten, het meten van de functies van de hand en het opstellen van een behandelplan. Dit kan ook eventueel pre-operatief op verzoek van de verwijzer. Indien nodig wordt er zo spoedig mogelijk een spalk, brace of bandage aangelegd. Er wordt eventueel aandacht besteed aan oedeembestrijding en u krijgt diverse adviezen en oefeningen mee.
 Ook wordt er gekeken welke disciplines bij uw behandeling betrokken moeten worden. Daarna worden er samen met u vervolgafspraken gemaakt.

Behandelmethoden

We hebben de beschikking over verschillende behandelmethoden en faciliteiten, waaronder:

  • Oefentherapie
  • Spalktherapie
  • Medical Taping
  • Dry Needling
  • Shock wave therapie
  • Sportzaal
  • Oefenbad en whirlpool
  • Digitale meetinstrumenten
  • Echografie

Metingen

Meerdere keren tijdens het behandeltraject (en soms ook voor een operatie) zal de bewegelijkheid, kracht en de functie van uw hand in kaart gebracht worden. Op deze manier is het mogelijk om u zo goed mogelijk te begeleiden en het effect van de behandeling in kaart te brengen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de E-LINK.

Contact

U kunt met ons direct een afspraak maken voor een consult bij de fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor kunt u iedere werkdag bellen naar (0183) 64 43 92. Er wordt geprobeerd om u zo spoedig mogelijk in te plannen. Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van uw huisarts niet noodzakelijk.