Over Rivas Organisatie Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door Rivas Zorggroep echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan via de elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met een zorgprofessional van Rivas.

Rivas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Privacy
Rivas behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Rivas overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Auteursrecht
De auteursrechten van deze website liggen bij Rivas. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Rivas teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar communicatie@rivas.nl.

Cookies
De website van Rivas plaatst cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om het surfgedrag op de website te monitoren. Het analyseren van surfgedrag gebeurt op hoofdlijnen en niet op individueel niveau. Rivas verzamelt geen persoonsgegevens en verstrekt deze ook niet aan derden. U leest hier meer informatie over ons cookiebeleid.

Links naar andere sites
Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Rivas.

Linken naar onze website
Linken naar de website van Rivas www.rivas.nl is toegestaan, mits de goede naam van Rivas daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van Rivas wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Veiligheid
Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt. Hoe we hierbij kunnen samenwerken leest u in onze responsible disclosure.

Vragen en reacties
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie van Rivas, via e-mail communicatie@rivas.nl. Wij verzoeken u dit adres niet te gebruiken om vragen te stellen over cliënten of aan zorgprofessionals. Ook verzoeken wij u vriendelijk om geen medische informatie naar ons te zenden per e-mail. Dergelijke aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Wijzigingen
Rivas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Colofon
Eindredactie: Afdeling Marketing en Communicatie, Rivas Zorggroep
Ontwerp en realisatie: Roquin
Fotografie: Richard van Hoek, Rivas Zorggroep

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid