Bestraling bij kanker van het rectum

De behandeling

De arts heeft u verteld dat u darmkanker heeft in het laatste stuk van de darm. Voordat u hieraan geopereerd kan gaan worden is het in sommige gevallen zinvol om eerst de tumor te bestralen.

Of een bestraling zinvol is en hoe lang de bestraling dan moet duren, hangt onder andere af van de grootte van de tumor en de hoeveelheid lymfeklieren in de buurt van de tumor.

In sommige gevallen is het zinvol dat er nog een extra overleg plaatsvindt met specialisten in het Erasmus/ Daniel den Hoed. De chirurg zal met u bespreken wat bij u van toepassing is.

Tijdens de behandeling

Er zijn twee soorten bestralingen: een korte sessie bestraling en een lange sessie bestraling.

Een korte sessie bestraling (5X)

Bij een kortesessie bestraling wordt u geopereerd aansluitend in de week na het beëindigen van de bestraling.

Een lange sessie bestraling (19 tot 25x) in combinatie met chemotherapie.

Bij een lange sessie bestraling heeft u een hersteltijd van ongeveer 8 tot 10 weken.

Voor de bestraling werken wij samen met het Erasmus/ Daniel de Hoed ziekenhuis. De bestralingsafdeling heeft een dependance in Dordrecht, waardoor de meeste patiënten uit het Beatrix Ziekenhuis in Dordrecht terecht kunnen voor de bestraling.

Na de lange sessie bestralen, moet er in de herstelperiode opnieuw een MRI scan van de buik worden gemaakt. Daarna komt u bij de chirurg en wordt uw operatie besproken.

Wanneer u klaar bent met de bestraling en u hebt nog geen afspraak voor dit onderzoek en voor de poli bij de chirurg, wilt u dan contact opnemen met de poli chirurgie (tel: 0183-64 42 05) of met de oncologieverpleegkundige, tel (0183) 64 46 31 of via mail oncologie.verpleegkundige@rivas.nl. Op de website van Erasmus staat een voorlichtingsfilmpje over de bestraling van de endeldarm.