Ketanest infuus

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om u een ketanest infuus te geven in verband met uw pijnklachten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een ketanest infuus?
S-Ketamine is een narcosemiddel met een sterke werking op specifieke pijnreceptoren in zenuwen, ruggenmerg en hersenen. Daarnaast heeft s-Ketamine specifieke immunologische werkingen, waardoor ontstekingsreacties behandeld kunnen worden.

Ketanest® heeft in enkele studies een gunstig effect laten zien op de pijn bij patiënten met zenuwpijn en CRPS. Bij een aantal verdwijnt de pijn zelfs voor langere tijd. Soms gebeurt dit pas na herhaalde toediening. Of dit bij u ook het geval zal zijn, is niet van tevoren te voorspellen.

De behandeling

De behandeling wordt poliklinisch verricht. U meldt zich op afdeling D1, de dagbehandeling. Na een kort anamnese gesprek wordt er een infuus ingebracht en wordt u naar de recovery gebracht. De behandeling duurt 8 uur.

Geef aan de verpleegkundige aan als u last heeft van de volgende bijwerkingen:

 • Draaierigheid/duizeligheid
 • Motorische onrust
 • Evenwichtsstoornissen
 • Veranderingen van uw gehoor en/of zicht
 • Misselijkheid/ braken
 • Hallucinaties
 • Vermoeidheid/ slaperigheid
 • Hoge bloeddruk/ snelle pols

Het eerste uur wordt tijdens het inlopen van de medicatie de bloeddruk, het hartritme en de zuurstofsaturatie gemeten. Als alles stabiel blijft, wordt u naar de dagbehandeling overgeplaatst tot de juiste hoeveelheid ketanest in gelopen is. Als alle medicatie via het infuus is ingelopen komt de anesthesioloog bij u langs. Als u zich goed voelt mag u naar huis.

De volgende dag meldt u zich weer op de dagbehandeling voor dezelfde procedure, met de vrijdag als laatste dag.

Voor de behandeling

Het gebruik van ketanest wordt afgeraden in de volgende omstandigheden:

 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat de medicatie schadelijk is voor het ongeboren kind.
 • Als u een hoge bloeddruk heeft.
 • Als u ernstige hart- en vaataandoeningen heeft of recent een hartinfarct heeft gehad.
 • Als u een verhoogde hersendruk heeft.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten. Het is echter mogelijk dat u al snel een gunstig effect op uw pijnklachten bemerkt. Indien deze behandeling een gunstig effect heeft op de pijn, dan kan de behandeling worden herhaald met een hogere dosering.

Mogelijke complicaties/risico's

De behandeling wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Toch bestaat er een kleine kans op het optreden van complicaties tijdens de behandeling:

 • Aderontsteking (flebitis): mogelijk moet de infuusnaald worden vervangen.
 • Leverfunctiestoornis: uw bloedwaarden worden daarom regelmatig gecontroleerd.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 2075.