Chirurgie

Het specialisme

Chirurgie is het medisch specialisme dat verwondingen, gezwellen, breuken, vaatafwijkingen en infecties behandelt. De chirurg doet dit met name door het uitvoeren van operaties.

Het specialisme chirurgie bestaat uit de volgende deelspecialismen:

Algemene chirurgie

De algemene chirurgie bestaat uit de behandeling van algemeen voorkomende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Liesbreuken/navelbreuken/littekenbreuken
 • Huidgezwellen en onderhuidse gezwellen
 • Blindedarmontsteking
 • Ingegroeide teennagel
 • Galstenen

Gastrointestinale chirurgie

De gastrointestinale chirurgie bestaat uit de behandeling van goedaardige en kwaadaardige aandoeningen (overlap met oncologische chirurgie) van het maag- darmstelsel. Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van:

 • Maag- en darmgezwellen
 • Infecties van de (dikke) darm
 • Aambeien en andere anale aandoeningen (proctologie)

Oncologische chirurgie

De oncologische chirurgie bestaat uit de chirurgische behandeling van kwaadaardige gezwellen van huid, weke delen (met name borst) en maag en/of darmen (overlap met gastrointestinale chirurgie). Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van:

 • Kwaadaardige moedervlekken
 • Borstkanker
 • Maag- en darmkanker

Traumatologie

De traumatologie bestaat uit de opvang van ongevalslachtoffers en de behandeling van botbreuken en letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Heupfracturen
 • Enkelfracturen
 • Polsfracturen

Vaatchirurgie

De vaatchirurgie bestaat uit de behandeling van klachten als gevolg van aandoeningen van het vaatstelsel. Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van:

 • Klachten als gevolg van vernauwingen van slagaders, bijvoorbeeld in de benen (etalagebenen)
 • Spataderen (flebologie)
 • Verwijding van slagaders, bijvoorbeeld de grote lichaamsslagader

Endoscopische chirurgie

De endoscopische chirurgie bestaat uit het met een kijkoperatie behandelen van bepaalde aandoeningen.
Voorbeelden hiervan zijn de kijkoperatiebehandeling van:

 • Blindedarmontsteking
 • Galstenen
 • Liesbreuken
 • Littekenbreuken
 • Miltafwijkingen
 • Darmaandoeningen (goed- en kwaadaardige gezwellen of infecties)

Kwaliteitskeurmerken

Het specialisme chirurgie beschikt over de volgende kwaliteitskeurmerken:

 • Roze lintje van Borstkanker Vereniging Nederland
 • Vaatkeurmerk De Hart & Vaatgroep
 • Spataderkeurmerk

Afspraak maken

Over het algemeen zal uw eerste contact met de chirurg via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de chirurg terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Is er acute hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende arts overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis wordt gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.