Gynaecologie en Verloskunde

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven een aantal voorzorgsmaatregelen van kracht. Dat betekent dat u in de meeste gevallen geen begeleider, zoals uw partner, mee kan nemen naar uw afspraak. Wij vragen u om zoveel mogelijk alleen naar de controles te komen.

Uw partner mag wel mee bij:

 • de eerste echo rond de 8 weken (vitaliteitsecho)
 • de echo rond de 12 weken (termijnecho)
 • de 20-wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Er is nog een aantal uitzonderingen waarbij het toegestaan is om één begeleider mee te nemen. Dit is altijd in overleg met de polikliniek.

De begeleider mag geen klachten hebben die passen bij een infectie met het coronavirus, zoals verkoudheidsklachten, koorts, hoesten of benauwdheid.

Op de polikliniek

Vaak komt u op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist bij de gynaecoloog terecht. U kunt voor een bezoek aan de gynaecoloog terecht op onze polikliniek in Gorinchem of op de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de polikliniek gynaecologie worden onderzoeken en behandelingen uitgevoerd op het gebied van vrouwenziekten en verloskunde. U komt op de afdeling gynaecologie bij:

 • vruchtbaarheidsstoornissen;
 • bijzonderheden of complicaties tijdens de zwangerschap of (te verwachten) bij bevalling;
 • ontstekingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen;
 • een verzakking van baarmoeder, blaas en/of endeldarm;
 • aandoeningen of verwondingen aan baarmoeder of geslachtsorganen;
 • kanker aan de geslachtsorganen;
 • sterilisatie;
 • menstruatieproblemen;
 • afwijkingen aan of klachten van de uitwendige geslachtsorganen;
 • overgangsklachten;
 • anticonceptie;
 • sexuele problemen;
 • afwijkend uitstrijkje;
 • afwijkende afscheiding;
 • buikpijn.

Het bekkenbodemcentrum

Het bekkenbodemcentrum is er voor onderzoek en behandeling van vrouwen met urine-incontinentie en bekkenproblematiek.

Wie werkt er?

Verpleegkundig Specialist

 • Donze, M.T.
  Zij is opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.

Verloskundige/echografisten

 • Smit, H.
 • Sluis, Y. van
 • Mooij, N.

Verloskundigen

 • Zoetekouw, H.

Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Heeft u acute hulp nodig, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende gynaecoloog overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Als wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.