Haarnestcyste

De behandeling

Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) is een holte onder de huid, die een verbinding heeft door de huid heen naar buiten. Meestal ligt een haarnestcyste in de bilspleet, zitten er haren in en kan er gemakkelijk een ontsteking in ontstaan. Behalve ontstekingen, kan een haarnestcyste ook pijn veroorzaken en afscheiding van vocht en/of bloed geven. Afhankelijk van de klachten wordt de cyste al dan niet chirurgisch behandeld.

Deze informatie betreft de oorzaak en klachten van een haarnestcyste en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van deze aandoening de situatie voor iedereen anders kan zijn.

Ontstaan

Hoe een haarnestcyste ontstaat is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat door ontharen en goede hygiëne, uitbreiding en/of herhaling van de aandoening te voorkomen is. Verder is bekend dat herhaling meestal binnen drie jaar voorkomt en dat de aandoening boven het 40e levensjaar bijna niet meer voorkomt.

Tijdens de behandeling

Omdat de uitgebreidheid van de aandoening niet makkelijk vanaf de buitenkant kan worden ingeschat, wordt een operatie vaak uitgevoerd onder narcose of met behulp van een ruggenprik. Bij een kleine haarnestcyste kan geopereerd worden onder plaatselijke verdoving.

De chirurg bespreekt met u hoe de ingreep wordt uitgevoerd. Verder wordt besproken of de behandeling in dagverpleging wordt uitgevoerd of dat het verstandiger is u twee dagen op te nemen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de mate van ontsteking, wordt besloten hoe de operatiewond wordt verzorgd. De wond wordt in de meeste gevallen opengelaten. In alle gevallen wordt de wondgenezing poliklinisch gecontroleerd.

Na de behandeling

Door de plaats van de wond zijn er de eerste dagen na de operatie problemen te verwachten. Het gaat dan vooral om pijnklachten bij met name zitten en op de rug liggen. De pijn wordt met paracetamol bestreden. Geleidelijk aan verdwijnen de klachten.

De dag na de operatie mag u de wond al onder de douche uitspoelen. Het is afhankelijk van de grootte en diepte van de wond, met welk verbandmateriaal deze verbonden moet worden en hoe vaak u de wond moet spoelen. Dit is meestal 2-3 keer per dag. Het verbandmateriaal alginaat wat in de wond aanwezig is haalt u er voor het spoelen uit.

Na het spoelen stop u een nieuw stukje alginaat in de wond en dekt u de wond af met een absorberend verband. Een verpleegkundige legt u uit hoe u thuis de wond kunt verzorgen. Als dat problemen geeft om zelf te doen, wordt uw partner of de wijkverpleegkundige ingeschakeld. De verbandmiddelen, die u thuis nodig heeft, worden doorgegeven aan de apotheek. Hiervoor krijgt u een recept mee.

Zoals gezegd is ontharen van het gebied en goede hygiëne zeer belangrijk. U moet daarmee beginnen bij de start van de behandeling en ermee doorgaan tot na de wondgenezing, maar liever langer.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak met u gemaakt voor controle op de polikliniek.

Mogelijke complicaties/risico's

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is ook bij deze operatie de kans op complicaties aanwezig (zoals een nabloeding of wondinfectie).

Na deze ingreep wordt de wond vaak opengelaten. Op deze manier komen wondinfecties zelden voor. Wel bestaat de kans dat de wond wat bloederig kan nalekken.

Bij een flinke nabloeding moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Leefregels na de behandeling

U heeft vandaag een operatie aan een haarnestcyste (sinus pilonidalis) ondergaan. Hieronder volgen enkele opmerkingen die betrekking hebben op de eerste dagen na de ingreep.

Leefregels
• 2x daags spoelen en na ontlasting;
• douchen mag;
• spoel de wond na de stoelgang (wc-bezoek) af onder de douche. Ontlasting bevat namelijk bacterieën die de wond kunnen infecteren;
• u moet er op letten dat de ontlasting regelmatig komt en niet te hard is (niet persen!). Bij harde ontlasting moet u een laxerend dieet volgen (goed drinken en vezelrijke voeding eten);
• tijdens de controle op de polikliniek bespreekt de chirurg met u wanneer u weer mag fietsen;
• wanneer de wond rondom rood wordt, warm aanvoelt of hard en pijnlijk wordt, dan dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Medicijnen

• Zo nodig 3x 50 mg. Diclofenac tablet of zetpil per 24 uur
• Zo nodig 6x 500 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
• Zo nodig 4x 1000 mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
• Zo nodig .......... x .......... mg. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur.

Ontslagbrief

De ontslagbrief wordt digitaal naar uw huisarts verzonden.

Afspraak

U krijgt een afsprakenkaartje mee voor een controlebezoek bij de chirurg.

Tot slot

Bij vragen of problemen met betrekking tot uw operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.
• Polikliniek Chirurgie (tijdens kantooruren) (0183) 64 42 05
• Spoedeisende Hulp (in de avonduren/ weekend) (0183) 64 44 11

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur

De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.