Diabeteszorg

Op de polikliniek

De afdeling Diabeteszorg van het Beatrixziekenhuis vervult een belangrijke rol voor patiënten met Diabetes Mellitus. Op deze afdeling kunt u onder meer terecht voor hulp en begeleiding door de diabetesverpleegkundige.

Naast uw behandelend arts, zijn de diëtist, podotherapeut en oogarts belangrijk in de behandeling van Diabetes. Uw inzet is essentieel voor het behalen van betere resultaten. Door het volgen van educatie op dit gebied, zowel individueel als in groepsverband, en het hebben van lotgenotencontact via bijvoorbeeld de Diabetes Vereniging Nederland, kunt u het effect van de begeleiding door professionals, nog verder vergroten.

Wie werkt er?

Naast uw behandelend arts, zijn de diëtist, podotherapeut en oogarts belangrijk in de behandeling van diabetes.

Afspraak maken

Spreekuren van de afdeling Diabeteszorg worden, volgens afspraak, gehouden op de volgende locaties:

  • Locatie Beatrixziekenhuis: dagelijks op de poli Gespecialiseerde Zorg, 1e etage polikliniek
  • Locatie Lingepolikliniek: elke donderdag en in de oneven weken op dinsdagmorgen.

Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur contact opnemen met het secretariaat van de poli Diabeteszorg, telefoonnummer (0183) 64 47 32.

Telefonisch spreekuur en e-consult

Bij vragen over uw bloedglucosecurve kunt u ook telefonisch contact opnemen met een van de diabetesverpleegkundigen, telefoonnummer (0183) 64 48 07. Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 14.00 uur (met uitzondering van dinsdagmiddag). Ons mailadres is diabeteszorg.bzh@rivas.nl.

U kunt zelf uw dagcurves invullen op de glucoselijst in uw eigen online cliëntportaal MijnRivas. Wilt u dat wij meekijken naar de gucoslijst, stuur dan via dit cliëntportaal een e-consult. U krijgt dan altijd via uw cliëntportaal een reactie terug. Ook voor andere vragen kunt u een e-consult sturen.

Tips voor het gesprek

Meer informatie over diabeteszorg vindt u op:

Sites speciaal voor kinderen met diabetes: