Hoofdpijn Advies Polikliniek (HPAP)

Op de polikliniek

Iedereen heeft op zijn tijd wel eens last van hoofdpijn. Migraine en spanningshoofdpijn zijn begrippen waar we allemaal wel eens van hebben gehoord. Clusterhoofdpijn of aangezichtspijn zijn misschien in mindere mate algemeen bekend.

Voor wie is de Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) bedoeld?

De Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) is niet voor iedereen bedoeld die wel eens hoofdpijn heeft. Er is een specifieke groep mensen waarbij de hoofdpijnklachten dermatig hevig zijn, dat hun leven hierdoor wordt beperkt. Indien u langer dan 6 maanden hoofdpijn heeft, dit meer dan 15 dagen per maand en daarnaast de Nederlandse taal goed beheerst is het mogelijk de HPAP te bezoeken. Er is hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk vanwege het invullen van verschillende vragenlijsten. Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent kunt u de in te vullen vragenlijsten van verschillende disciplines niet juist beantwoorden en zal het uiteindelijke advies niet van juiste waarde zijn. De kracht van de HPAP zit juist in het feit dat verschillende disciplines naar uw situatie kijken en uiteindelijk tot een gezamenlijk advies komen.

Verwijsbrief van de huisarts

Voor een advies van de HPAP is een doorverwijziging door uw huisarts nodig. U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig omdat hij/zij in de toekomst uw gekregen advies van de HPAP gaat begeleiden. Dit advies wordt door de neuroloog schriftelijk naar de huisarts gezonden. Het is dus niet de bedoeling dat u in het ziekenhuis behandeld wordt.

Voor andere hoofdpijnklachten kunt u, na verwijzing door uw huisarts, naar het reguliere neurologische spreekuur.

Verschillende deskundigen werken samen in de HPAP

De Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) is een multidisciplinair opgezette polikliniek die bestaat uit vier disciplines. Uw hoofdpijnklachten worden multidisciplinair bekeken door:

  • de neuroloog; deze afspraak duurt ongeveer 20 minuten. De neuroloog kijkt op neurologisch gebied naar uw hoofdpijnklachten;
  • de gespecialiseerd verpleegkundige; deze afspraak duurt ongeveer 1 uur;
  • de fysiotherapie; deze afspraak duurt ongeveer 1 uur;
  • de psycholoog; zij kijkt gedurende 1 uur op psychologisch gebied naar uw situatie.

Uw hoofdpijnklachten worden op verschillende dagen onderzocht. De verschillende disciplines overleggen vervolgens gezamenlijk over uw situatie. Ieder belicht uw situatie vanuit zijn/ haar eigen specialisme en hieruit volgt een gezamenlijk advies.

Als afsluiting krijgt u een afspraak bij de neuroloog, dit duurt ongeveer 10-15 minuten, waarin u het advies krijgt medegedeeld. Dit advies wordt ook aan uw huisarts gestuurd. Uw huisarts begeleidt u dan verder: de HPAP is dus uitsluitend bestemd voor advies en niet voor behandeling.

Twee weken na het advies: contact met de huisarts

Ongeveer 2 weken na het advies kunt u contact opnemen met de huisarts, hij/zij heeft inmiddels schriftelijk het advies ontvangen en kan u begeleiden.

Na ongeveer een half jaar neemt de hoofdpijnverpleegkundige weer contact met u op om te vragen hoe uw huidige situatie is en of u het advies heeft opgevolgd.

Wie werkt er?

De volgende personen zijn werkzaam op de Hoofdpijn Advies Polikliniek:

Afspraak maken

De hoofdpijnverpleegkundige is de contactpersoon van de HPAP. U kunt een afspraak maken met Jos Sterk-Eikelenboom via (0183) 64 20 17 of via de mail: j.sterk-eikelenboom@rivas.nl. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Of bij mevr. T. Bron-Weeda via (0183) 64 47 88 of via de mail: t.weeda@rivas.nl. Zij is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.

Voorbereiding

Als u door uw huisarts bent doorverwezen naar de Hoofdpijn Advies Polikliniek, neemt u contact op met de hoofdpijnverpleegkundige, via (0183) 64 20 17. Zij maakt telefonisch de volgende vijf afspraken met u:

  • een afspraak bij de neuroloog.
  • een afspraak bij de verpleegkundige.
  • een afspraak bij de fysiotherapeut.
  • een afspraak bij de psycholoog.

Vragenlijst

De hoofdpijnverpleegkundige stuurt u vervolgens een vragenlijst toe. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst zo volledig mogelijk invult.

Bij de vragenlijst is een hoofdpijndagboek toegevoegd waarin u gedurende 1 maand de ernst van uw hoofdpijn moet noteren en de op dat moment gebruikte medicijnen. Dit geeft goed inzicht in het patroon van de hoofdpijn.

De vragenlijst en het hoofdpijndagboek neemt u mee naar de neuroloog en/of verpleegkundige. Daarnaast vragen wij u een lijst van medicijnen die u in het verleden heeft gebruikt mee te nemen. Deze is op te vragen bij uw apotheek.

Meenemen

De vragenlijst en het hoofdpijndagboek neemt u mee naar de neuroloog en/of verpleegkundige. Daarnaast vragen wij u een lijst van medicijnen die u in het verleden heeft gebruikt mee te nemen. Deze is op te vragen bij uw apotheek.