Hoofdpijn Advies Polikliniek (HPAP)

Op de polikliniek

Iedereen heeft op zijn tijd wel eens last van hoofdpijn. Migraine en spanningshoofdpijn zijn begrippen waar we allemaal wel eens van hebben gehoord. Clusterhoofdpijn of aangezichtspijn zijn misschien in mindere mate algemeen bekend.

Voor wie is de Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) bedoeld?

De Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) is niet voor iedereen bedoeld die wel eens hoofdpijn heeft. Er is een specifieke groep mensen waarbij de hoofdpijnklachten dermatig hevig zijn, dat hun leven hierdoor wordt beperkt. Indien u langer dan 6 maanden hoofdpijn heeft, dit meer dan 15 dagen per maand en daarnaast de Nederlandse taal goed beheerst is het mogelijk de HPAP te bezoeken. Er is hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk vanwege het invullen van verschillende vragenlijsten. Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent kunt u de in te vullen vragenlijsten van verschillende disciplines niet juist beantwoorden en zal het uiteindelijke advies niet van juiste waarde zijn. De kracht van de HPAP zit juist in het feit dat verschillende disciplines naar uw situatie kijken en uiteindelijk tot een gezamenlijk advies komen.

Verwijsbrief van de huisarts

Voor een advies van de HPAP is een doorverwijzing door uw huisarts nodig. U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig omdat hij/zij in de toekomst uw gekregen advies van de HPAP gaat begeleiden. Dit advies wordt door de neuroloog schriftelijk naar de huisarts gezonden. Het is dus niet de bedoeling dat u in het ziekenhuis behandeld wordt.

Voor andere hoofdpijnklachten kunt u, na verwijzing door uw huisarts, naar het reguliere neurologische spreekuur.

Verschillende deskundigen werken samen in de HPAP

De Hoofdpijnadviespolikliniek (HPAP) is een multidisciplinair opgezette polikliniek die bestaat uit vier disciplines. Uw hoofdpijnklachten worden multidisciplinair bekeken door:

  • de neuroloog; deze afspraak duurt ongeveer 20 minuten. De neuroloog kijkt op neurologisch gebied naar uw hoofdpijnklachten;
  • de gespecialiseerd verpleegkundige; deze afspraak duurt ongeveer 1 uur;
  • de fysiotherapie; deze afspraak duurt ongeveer 1 uur;
  • de psycholoog; zij kijkt gedurende 1 uur op psychologisch gebied naar uw situatie.

Uw hoofdpijnklachten worden op verschillende dagen onderzocht. De verschillende disciplines overleggen vervolgens gezamenlijk over uw situatie. Ieder belicht uw situatie vanuit zijn/ haar eigen specialisme en hieruit volgt een gezamenlijk advies.

Als afsluiting krijgt u een afspraak bij de neuroloog, dit duurt ongeveer 10-15 minuten, waarin u het advies krijgt medegedeeld. Dit advies wordt ook aan uw huisarts gestuurd. Uw huisarts begeleidt u dan verder: de HPAP is dus uitsluitend bestemd voor advies en niet voor behandeling.

Twee weken na het advies: contact met de huisarts

Ongeveer 2 weken na het advies kunt u contact opnemen met de huisarts, hij/zij heeft inmiddels schriftelijk het advies ontvangen en kan u begeleiden.

Wie werkt er?

De volgende personen zijn werkzaam op de Hoofdpijn Advies Polikliniek:

Voorbereiding

Nadat uw verwijsbrief door het secretariaat is ontvangen en de verpleegkundige telefonisch contact met u heeft gehad, worden de volgende afspraken met u ingepland:

  • een afspraak bij de neuroloog
  • een afspraak bij de verpleegkundige
  • een afspraak bij de fysiotherapeut
  • een afspraak bij de psycholoog

Tevens krijgt u in uw cliëntportaal een aantal vragen- en scorelijsten. Als de lijsten klaar staan ontvangt u hierover bericht via e-mail. U kunt de vragenlijsten invullen door met uw DigiD in te loggen op MijnRivas.nl. De vragenlijsten staan onder het kopje ‘Taken’. Wij vragen u deze lijsten in te vullen voordat u bij de neuroloog komt.

Wij verzoeken u een lijst van medicijnen die u in het verleden heeft gebruikt mee te nemen. Deze is op te vragen bij de apotheek. Tevens vragen wij u om gedurende 1 maand een hoofdpijndagboek bij te houden, hierin kunt u de ernst van de hoofdpijn noteren en de op dat moment gebruikte medicijnen.


Om uw hoofdpijndagboek via een app bij te houden en met ons te delen kunt u gebruik maken van: https://care4migraine.nl/migraineapp. Als u dit op papier wilt doen gebruikt u deze pdf.