Achterste glasvochtloslating

Wat is…

In het oog is de gehele ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld met glasvocht. Met het ouder worden van het oog verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk, waardoor op een gegeven moment een loslating van het glasvocht van het netvlies kan ontstaan. Dit wordt een achterste glasvochtloslating genoemd. Dit is een normaal proces dat plotseling optreedt. Dit gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes, lichtflitsen en leidt in sommige gevallen tot verminderd zicht. Soms kan hierbij echter een bloeding in het glasvocht optreden of een scheurtje in het netvlies ontstaan. Door zo'n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating of ablatio retina.

 

Symptomen

Een achterste glasvochtloslating gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes, lichtflitsen en leidt in sommige gevallen tot verminderd zicht.

 

Zwevende vlekjes

Naast het slinken van het glasvocht ontstaan er door veroudering ook troebelingen in het glasvocht. Deze kunnen worden waargenomen als zwevende vlekjes, vooral tegen een lichte achtergrond. Ze worden ook wel mouches volantes (zwevende vliegjes) genoemd. Bij een achterste glasvochtloslating kunnen deze vlekjes vaak duidelijker zichtbaar worden en soms nemen ze in aantal toe. Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan. Veelal blijven deze vlekjes in meer of mindere mate de rest van het leven aanwezig. Hoeveel klachten er aanwezig zijn tijdens of na een achterste glasvochtloslating verschilt erg van persoon tot persoon.

Oorzaken

Een achterste glasvochtloslating is een normaal proces dat plotseling optreedt. Soms kan hierbij een bloeding in het glasvocht of een scheurtje in het netvlies ontstaan. Dat komt doordat het glasvochtmembraan dat aan het netvlies vast zit, aan het netvlies gaat trekken. Dat gebeurt als gevolg van de verandering van de samenstelling van het glasvocht. Door zo’n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating of ablatio retinae.

 

Diagnose

Door via de pupil naar het glasvocht te kijken kunnen we een glasvocht loslating vaststellen en uitsluiten of er verdere schade aan het netvlies is ontstaan.

 

Behandeling

Over het algemeen is er geen behandeling noodzakelijk bij een glasvocht loslating. Alleen bij schade aan het netvlies kan een behandeling nodig zijn.