PTNS, de behandeling van aandrangincontinentie

De uroloog heeft in overleg met u besloten dat u behandeld gaat worden voor uw plasklachten. Deze folder informeert u over de PTNS behandeling. PTNS staat voor Percutane Tibial Nerve Stimulation ofwel stimulatie van een onderbeenzenuw via een naald in de huid.

In principe wordt hierna de behandeling overgenomen door de verpleegkundig specialist.

De behandeling

De PTNS behandeling is een therapie. De frequentie van de behandeling is de eerste 12 weken 1x per week. Hierna bespreekt de verpleegkundig specialist met u de verdere behandeling. PTNS behandelt aandrangincontinentie en de daarbij behorende symptomen bijvoorbeeld vaak kleine beetjes plassen, bekkenbodempijn of urineverlies.

PTNS is een eenvoudige pijnloze behandeling zonder bijwerkingen.

Zwangerschap

Bent u zwanger of heeft u de wens binnenkort zwanger te raken? Breng de uroloog hiervan dan op de hoogte.

Tijdens de behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling dagbehandeling (1 Zuid) en wordt uitgevoerd door de urologieverpleegkundige van de poli urologie.

  • Tijdens de behandeling ligt u op een bed. Uw sokken zijn uit.
  • Er wordt een zeer dunne naaldelektrode in het been ingebracht, net boven de enkel, in de buurt van de zenuwbundel. Deze zenuw loopt door het been naar het onderste gedeelte van het ruggenmerg. Vanuit daar worden de blaasfuncties geregeld.
  • De naald wordt verbonden met een stimulatieapparaat. De elektrische stimulatie die via de naald door de zenuwbundel wordt gestuurd is erop gericht de ongewenste prikkels van de blaas te stoppen.
  • Het inbrengen van de naald wordt gedaan door de urologie-verpleegkundige. Als het apparaatje aangesloten is, krijgt u een slapend/prikkelend gevoel in de voet. Het kan zelfs zo zijn dat u een licht krampend gevoel in de tenen krijgt, waardoor de tenen spontaan bewegen.
  • U ligt een half uur aangesloten aan het stimulatie-apparaatje. Na dit half uur verwijdert de verpleegkundige het naaldje.

Tijdsduur

U verblijft maximaal een uur op de afdeling. De PTNS behandeling duurt een half uur.

Na de behandeling

Er zijn geen beperkingen tenzij de arts hier iets over aangeeft.

Mogelijke complicaties/risico's

De complicaties bij de PTNS-behandeling zijn minimaal en in de medische literatuur niet beschreven. Maar door het regelmatig inbrengen van het naaldje zou een ontstekingsreactie op kunnen treden.

Als u het niet vertrouwt kunt u contact opnemen met polikliniek Urologie.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer (0183) 64 42 65.