Ziekenhuisbacterie (MRSA)

De behandeling

De MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die niet meer gevoelig is voor de medicijnen (antibiotica) die gewoonlijk worden voorgeschreven in het geval van een infectie. De mensen die deze bacterie bij zich dragen hoeven er zelf niet ziek van te zijn of infecties te hebben. Als er tóch een ontsteking ontstaat, kan er maar een beperkt aantal middelen gebruikt worden om dit te behandelen. Hier moet zuinig mee worden omgesprongen, om te voorkomen dat de MRSA daar ongevoelig voor wordt. Het is van groot belang dat het aantal MRSA’s niet kan uitbreiden. Daarom moet u mogelijk in isolatie worden verpleegd.

De risicogroepen

Om verspreiding van MRSA zoveel mogelijk tegen te gaan, is in het Beatrixziekenhuis een MRSA-richtlijn opgesteld. Deze richtlijn geldt voor de volgende groepen patiënten:

  • Patiënten die vanuit een buitenlands ziekenhuis overgeplaatst worden of daar de afgelopen 6 maanden opgenomen hebben gelegen.
  • Patiënten die overgeplaatst worden vanuit een ziekenhuis in Nederland waar een MRSA-besmetting bekend is.
  • Patiënten die beroepshalve contact hebben met een varkens- en vleeskalverhouderij of een bedrijf waar vleeskuikens gehouden worden.

In principe wordt er van uitgegaan dat u de bacterie bij u draagt, tenzij het tegendeel bewezen is.

Voor de behandeling

Kweken
Om te controleren of u MRSA bij u draagt, worden kweken afgenomen. Dit zullen kweken zijn van onder andere de neus, de keel en het perineum (de bilnaad). Binnen maximaal 4 dagen is de uitslag daarvan bekend. Wanneer de kweek negatief is en er dus geen MRSA is aangetroffen, mag de isolatie gestopt worden.

Tijdens de behandeling

Op de polikliniek
Onderzoek en behandeling op de polikliniek kan gewoon doorgaan. Ook hoeven er geen extra isolatiemaatregelen genomen te worden. Mogelijk worden er tijdens de afspraak gelijk kweken afgenomen, maar dit kan ook thuis door het AVT (Ambulant Verpleegtechnisch Team) worden gedaan.

Opname in het ziekenhuis
Als het nodig is u op te nemen in het ziekenhuis wordt u in een isolatie verpleegd. Dit houdt onder andere in:

  • U wordt op een eenpersoonskamer verpleegd en de deuren naar de gang moeten gesloten blijven.
  • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een beschermende jas, handschoenen, muts en mondneusmasker. Deze kleding wordt bij vertrek van de kamer weer uitgetrokken en op een veilige manier afgevoerd.
  • Bij het verlaten van de kamer of de sluis worden de handen gewassen en/of gedesinfecteerd met huidvriendelijke alcohol.
  • Als u naar een andere afdeling gaat (voor onderzoek, behandeling of operatie) dan worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. De medewerkers dragen beschermende kleding en de gebruikte ruimte wordt na afloop weer goed schoongemaakt.

Bezoek
Voor bezoekers gelden minder voorzorgsmaatregelen dan voor het personeel, omdat zij geen direct contact hebben met de andere patiënten. Vanwege mogelijk besmettingsgevaar vragen we alle bezoekers om na het bezoek direct het ziekenhuis te verlaten. Als uw bezoekers meer mensen in het ziekenhuis willen bezoeken, verzoeken wij hen eerst de andere visites af te leggen en daarna naar u te komen.

Uw was
Uw familie kan de was gewoon mee naar huis nemen en thuis wassen, het liefst op 60 graden.

Leefregels na de behandeling

Het kan zijn dat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, terwijl de MRSA nog niet (helemaal) verdwenen is. De (eventuele) behandeling moet dan thuis worden voortgezet. U krijgt hiervoor adviezen en instructies mee. De huisarts wordt van de situatie op de hoogte gebracht. Deze kan dan mede zorg dragen voor de eventuele behandeling. U bent verplicht om bij bezoek aan een ziekenhuis, altijd melding te maken van uw MRSA-dragerschap.

Mocht u ooit weer in ons ziekenhuis worden opgenomen, dan worden er altijd weer MRSA-kweken afgenomen. Ook wanneer uit meerdere kweken is gebleken dat u geen MRSA meer bij u draagt. De kans dat u deze bacterie opnieuw oploopt, is altijd groter dan bij mensen die er nog nooit mee besmet zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat u een antibioticakuur volgt of wanneer uw weerstand laag is.

Contact

We beseffen dat dit alles voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen. Met vragen en eventuele problemen kunt u contact opnemen met uw arts of de verpleegkundige. Meer informatie is te verkrijgen bij de afdeling Infectiepreventie Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem, telefoonnummer: (0183) 64 48 78.