De Quervain: peeskokerontsteking van de duim

De behandeling

Het is belangrijk om eerst te achterhalen of de ontsteking wordt veroorzaakt door een bepaalde handeling of beweging. In dat geval kan het vermijden van die handeling en rust nemen een mogelijke oplossing van uw probleem zijn.

Als uw klachten niet overgaan, kan de peeskokerontsteking op verschillende manieren behandeld worden: niet-operatief en operatief. Afhankelijk van de ernst en de duur van de ontsteking en uw medische voorgeschiedenis bespreekt de plastisch chirurg met u welke behandeling voor u het beste is.

Niet-operatief

De niet-operatieve behandeling bestaat uit: 

 • Rust (houdings- en bewegingsadviezen)
 • Spalk of brace
 • Pijnstilling (NSAID) in de gewrichtsspleet

U krijgt hiervoor een afspraak bij de handtherapeut. 

Injectie

De vloeistof die wordt ingespoten is een ontstekingsremmer (corticosteroïden) en brengt de ontsteking tot rust. Daarnaast schrijft de plastisch chirurg u rust voor. Meestal nemen enkele dagen na de injectie de klachten gedeeltelijk of volledig af. U mag uw hand gebruiken, maar moet zware belasting vermijden. Soms keren helaas de klachten na behandeling met een injectie na enkele maanden terug. Als uw klachten langdurig bestaan, de injectie niet het gewenste resultaat oplevert of de klachten terugkeren, raadt de plastisch chirurg u een operatie aan. In enkele gevallen wordt een tweede injectie gegeven.

Operatieve behandeling

Soms keren helaas de klachten na behandeling met een injectie na enkele maanden terug. Als uw klachten langdurig bestaan, de injectie niet het gewenste resultaat oplevert of de klachten terug-keren, raadt de plastisch chirurg u een operatie aan. Tijdens de operatie krijgen de beide pezen in de peeskoker meer ruimte.

Voor de behandeling

 • Wanneer de operatie poliklinisch onder plaatselijke verdoving gedaan wordt, hoeft u niet nuchter te zijn. U mag op de dag van de operatie eten en drinken zoals u gewend bent.
 • Wij raden u aan om op de dag van de operatie in de ochtend te douchen of in bad te gaan.
 • Wij vragen u uw sieraden thuis te laten, geen ring(en) te dragen en eventuele piercings uit te doen.
 • Na de ingreep mag u niet autorijden.
 • Zorg ervoor dat er vervoer naar huis geregeld is.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit door te geven aan uw plastisch chirurg.
 • Gebruikt u medicijnen of bent u ergens overgevoelig of allergisch voor (bijvoorbeeld voor pleisters, jodium, latex en antibiotica)? Bespreek dit voor uw behandeling met de plastisch chirurg. Dit moet u ook bespreken als in de tussentijd uw medicijnen veranderd zijn.

Tijdens de behandeling

De operatie wordt gedaan onder plaatselijke verdoving of blokverdoving (hierbij wordt uw hele arm verdoofd) en duurt ongeveer twintig minuten. De plastisch chirurg maakt een snede van ongeveer twee centimeter aan de duimzijde van uw pols.

Om de pezen van de duim in de peeskoker (afb. 2) meer ruimte te geven, wordt een deel van de peeskoker geopend. Hierdoor ontstaat weer voldoende ruimte voor de verdikte pees. Zo nodig wordt een deel van het gezwollen slijmvlies verwijderd. Vervolgens wordt de huid met hechtingen gesloten en krijgt u een (druk)verband om uw hand en pols en eventueel een mitella.

Na de behandeling

 • Na de ingreep mag u niet zelfstandig autorijden. Zorg ervoor dat er vervoer naar huis geregeld is.
 • Het is belangrijk dat u uw hand regelmatig hoog houdt (eventueel met een mitella). Zo gaat u de zwelling van uw hand en arm zoveel mogelijk tegen. De plastisch chirurg bespreekt met u hoe lang het (druk)verband om uw hand moet blijven.
 • Tijdens het douchen, moet u het verband droog houden.

De huidkleurige pleister op de wond moet blijven zitten totdat de hechtingen verwijderd worden. Met de pleister op de wond kunt u douchen. Het is belangrijk dat u uw hand regelmatig hoog houdt en uw vingers buigt en strekt.

Na zeven tot twaalf dagen worden de hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee op de dag van uw operatie.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden
 • Bij toenemende pijn
 • Bij optreden van abnormale zwelling
 • Als u koorts heeft boven de 38.5°C
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken
 • Bij ongerustheid

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.

Buiten kantooruren, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van het Beatrix ziekenhuis, tel. (0183) 64 44 44. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Complicaties

Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen zoals bloed-uitstortingen, vertraagde wondgenezing en infectie. Het gevoel in de hand/vinger kan tijdelijk gestoord zijn.

Specifiek voor de behandeling van De Quervain geldt dat door de snede in uw huid, een oppervlakkig verlopende gevoelszenuw kan worden beschadigd. Daardoor kan het gevoel aan de buitenzijde van de duim sterk verminderen. Ook kan daar waar de zenuw is beschadigd, een zeer pijnlijke plek ontstaan bij aanrakingen (neuroompijn).

Soms voelt de duim wat prikkelend of doof aan, doordat een zenuwtakje, door de ingreep tijdelijk wat minder goed werkt. Dit herstelt zich in de loop van enige weken. Andere problemen die kunnen optreden zijn krachtsverlies, pijn, gevoelsverlies of een combinatie hiervan.

In zeldzame gevallen kan een dystrofie (CRPS, Complex Regionaal Pijn Syndroom) ontstaan. Dit is een ‘overreactie’ van de wond-genezing. Hierdoor treedt een combinatie van pijn, stijfheid, verkleuring en zwelling op. Dit kan in principe goed behandeld worden, indien dit vroegtijdig herkend wordt.

In sommige gevallen is dan verdere behandeling noodzakelijk. De plastisch chirurg bespreekt dit dan met u.

Leefregels na de behandeling

 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn paracetamol in te nemen. De dosering staat in de bijsluiter. Uw plastisch chirurg zal indien nodig, andere pijnstillers voorschrijven.
 • Met het verband om uw arm mag u niet sporten of autorijden!
 • De eerste week na de operatie heeft uw arm rust nodig. U mag niet zwaar tillen en geen (belastend) huishoudelijk werk doen.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze informatie niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Uit deze folder kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.