Bekkenfysiotherapie voor kinderen (kinderbekkenfysiotherapie)

De behandeling

De kinderbekkenfysiotherapie helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar met het oplossen van, verminderen van of kunnen omgaan met de volgende klachten:

 • urineverlies (natte plekken in ondergoed of natte broeken);
 • onrustige blaas, heel vaak plassen;
 • giechelincontinentie;
 • obstipatie, moeizaam of pijnlijk ontlasten; blaasontstekingen;
 • angst om te plassen of te poepen, toiletangst;
 • bedplassen;
 • buikpijn in combinatie met een van de bovenstaande klachten.

Klachten in kaart

Tijdens uw eerste en tweede bezoek met uw kind aan de kinderbekkenfysiotherapeut brengt u gezamenlijk de klachten van uw kind in kaart. Daarbij maakt de fysiotherapeut gebruik van vragenlijsten, lichamelijk onderzoeken en het verzamelen van plas- en poepgegevens (m.b.v. dagboeklijsten). Op basis hiervan stelt u samen de behandeldoelen op.

Behandelmogelijkheden

Het advies en/of de (oefen)therapie voor uw kind is afhankelijk van de klachten. De kinderbekkenfysiotherapie kent verschillende behandelmogelijkheden. De behandeling kan bestaan uit:

 • voorlichting over plassen en poepen (de plasfabriek en de poepfabriek);
 • voorlichting over en training van toilethouding en toiletgedrag;
 • voorlichting en advies over vochtinname en voedingsvezels;
 • bewustwording van het lichaam en de bekkenbodem;
 • ademhalingsoefeningen;
 • het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem;
 • het aanleren van goede perstechnieken om te poepen.

Geen verwijzing nodig

Voor de kinderbekkenfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel mogelijk dat uw huisarts, jeugdarts, kinderarts of uroloog uw kind naar de bekkenfysiotherapeut verwijst.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering worden de eerste achttien behandelingen door de kinderbekkenfysiotherapeut vergoed. Voor meer informatie over uw vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact

U kunt met én zonder verwijzing van uw huisarts of medisch specialist terecht bij een van de kinderbekkenfysiotherapeuten van het Beatrixziekenhuis. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat van de
polikliniek fysiotherapie via telefoonnummer (0183) 64 43 92. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Spreekuren kinderbekkenfysiotherapie

De spreekuren bekkenfysiotherapie vinden plaats in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Daarnaast zijn er op maandag en donderdag avondspreekuren tot 20.00 uur.

Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten via bovenstaand telefoonnummer. Bij niet tijdig afzeggen van de behandeling kan het betreffende behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.