Onderzoek blaas en urinewegen (mictie-cystografie)

Het onderzoek

U heeft een afspraak voor een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen (mictie-cystografie). Deze pagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Belangrijk

  • Als u zwanger bent, of denkt dat te zijn, wilt u dat dan voor het onderzoek melden aan de röntgenlaborant.
  • Het contrastmiddel dat u krijgt toegediend, heeft geen invloed op eventuele geneesmiddelen, die u gebruikt.
  • Wij raden u aan op de dag van het onderzoek geen sieraden en haarspelden te dragen.
  • Uw bezittingen kunt u tijdens het onderzoek in een afsluitbare (kleed-) ruimte achterlaten.
  • Als u verhinderd bent, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten.

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Gaat u echter niet vlak vóór het onderzoek naar het toilet. Soms is er wat urine nodig voor een bacteriologische kweek.

Door allerlei oorzaken als bijvoorbeeld spoedgevallen loopt het programma soms uit. Helaas moet u dan wat langer wachten. Wij bieden u daarvoor bij voorbaat onze excuses aan.

Tijdens het onderzoek

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie D 0. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte tot een laborant u komt halen.

Nadat u zich in de kleedkamer heeft uitgekleed (u mag uw hemd of T-shirt aanhouden), vraagt de laborant u in de röntgenkamer te komen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een röntgentafel. Aan het begin van het onderzoek brengt de radioloog een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas. Via de katheter laat hij vervolgens contrastvloeistof in de blaas lopen. Zodra de blaas vol is, wordt de katheter verwijderd. Daarna maakt de radioloog een aantal opnamen van uw blaas en urinewegen.

Terwijl u op de röntgentafel ligt, wordt u gevraagd te plassen. Ook tijdens en na het plassen worden opnamen gemaakt.

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. U kunt een paar uur na het onderzoek een branderig gevoel in de blaas hebben. Ook het plassen kan de eerste keer na het onderzoek pijnlijk zijn. Het contrastmiddel wordt via de urine vanzelf uitgeplast.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u zo snel mogelijk van uw behandelend arts. U mag ervan uitgaan dat de uitslag na enkele dagen bekend is.

Contact

Als u na het lezen van deze pagina nog vragen heeft of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts, de laborant of de radioloog. De afdeling Radiologie is bereikbaar op telefoonnummer (0183) 64 44 50.