RACZ-procedure

Uw behandeland pijnspecialist heeft u voorgesteld om bij u een RACZ-procedure uit te voeren in verband met uw pijnklachten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een RACZ-procedure?

Rondom het ruggenmerg bevindt zich de epidurale ruimte. In deze ruimte bevinden zich onder andere de zenuwen die uit het ruggenmerg treden. Ten gevolge van vroegere rugoperatie(s) kunnen er verklevingen en/of littekenvorming in deze ruimte zijn ontstaan, wat kan leiden tot irritatie van de zenuwen. Tijdens deze behandeling zal de pijnspecialist, via het staartbeen, medicijnen inspuiten om de zwelling en irritatie van de zenuwwortels te verminderen, zodat de pijnklachten afnemen. Hiervoor worden een pijnstillend, een ontstekingsremmend middel (corticosteroïden) en een middel om de verklevingen losser te maken (het enzym hyaluronidase) toegediend. Hierdoor wordt het littekenweefsel soepeler. Bij een goed effect kan de behandeling, eventueel met ruime tussenpozen worden herhaald.

Wie komt er in aanmerking voor de RACZ procedure?

 • Patiënten met chronische lage rug- en beenpijn
 • Patiënten na een rugoperatie (Failed Back Surgery Syndrome)
 • Patiënten met (al dan niet geopereerde) wervelkanaalstenose (vernauwing van het wervelkanaal)

Deze RACZ procedure wordt voorgesteld nadat eerdere zenuwwortelbehandelingen onvoldoende effect hebben gehad op uw pijnklachten.

De behandeling

De behandeling wordt poliklinisch verricht. U meldt zich op afdeling C2. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. U komt in buikligging op de behandeltafel te liggen. U krijgt eerst een plaatselijke verdoving van het staartbeen. Daarna wordt via een speciale naald een katheter door het staartbeen ingebracht tot bij de verklevingen. Vervolgens wordt er een klein beetje contrastvloeistof ingespoten om de juiste positie van de katheter te controleren. Als de katheter op de juiste plaats ligt kunnen de medicijnen worden toegediend.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 •  Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw specialist zal dit met u bespreken.
 • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw specialist of de behandeling door kan gaan.
 • Als u overgevoelig / allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling

 • U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
 • Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers nemen.
 • Als de pijn minder wordt, kunt u weer starten met uw rugoefeningen, zelfstandig of evt. onder begeleiding van een fysiotherapeut. Begin met de oefeningen die niet te belastend zijn of de pijn verergeren. Het is belangrijk om te bewegen en dagelijks te oefenen, zodat uw spieren sterker worden.
 • Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken goed te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.
 • De pijnconsulent belt u na ongeveer acht weken en zal het resultaat en het vervolg met u bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er een zeer kleine kans dat het ruggenmergvlies wordt aanprikt, waardoor er wat hersenvocht kan lekken. Hierdoor kunnen onschuldige maar pijnlijke hoofdpijnklachten ontstaan die meestal vanzelf overgaan. Deze hoofdpijnklachten zijn afhankelijk van uw houding en verdwijnen als u ligt. Als de hoofdpijn niet spontaan verdwijnt, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek pijnbestrijding.
 • Als gevolg van de injectie kan er enige tijd napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor zonodig een pijnstiller innemen.
 • Er kan een tijdelijk krachts- en/of gevoelsverlies van de benen optreden.
 • Ook kan er een bloeduitstorting optreden in of onder de huid, deze verdwijnt echter vanzelf.
 • Bij de vrouw kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatiecyclus korte tijd verstoord raken. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken; deze bijwerking is van tijdelijke aard en zal in de loop van enkele dagen verdwijnen.
 • Bij diabetes patiënten kunnen de bloedsuikerwaarden de eerste dagen verhoogd zijn.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 4667                                   

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11.Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.

Meer informatie