Zelfkatheterisatie (richtlijnen bij ontslag)

De behandeling

  • U heeft geleerd zelf te katheteriseren tot het urineren weer voldoende op gang is gekomen. Dit is doorgaans een tijdelijke situatie, die meestal minder dan 2 weken duurt, doch bij uitzondering langer.
  • U heeft geleerd dit zo schoon mogelijk te doen, maar soms kan er toch een blaasontsteking optreden. Als u pijn heeft bij het urineren of vaak kleine beetjes plast, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of specialist.
  • Denkt u eraan voldoende te drinken, dat wil zeggen 1,5 tot 2 liter per dag (inclusief bouillon, soep ed.).
  • U mag uiteraard plassen als u aandrang heeft.
  • Probeer in ieder geval elke 3 tot 4 uur te plassen en noteer de hoeveelheid die u plast op een zogenaamde 'plaslijst'.
  • Katheteriseer direct daarna en noteer ook deze hoeveelheid op de lijst.
  • Als het gezamenlijk (het geplaste en het gekatheteriseerde) volume samen meer dan een halve liter (500 cc) bedraagt, dan is het verstandig de tijd tussen de plasbeurten tot maximaal 3 uur te beperken.
  • Als daarentegen het gezamenlijk volume minder dan 200 cc bedraagt, dan kunt u de tijd tussen de plasbeurten wat verlengen.
  • Katheteriseer voor het slapen gaan, zodat u 's nachts niet hoeft te plassen (bij aandrang natuurlijk wel).
  • Bij ontslag wordt afgesproken op welk moment u contact krijgt met uw behandelend specialist om de plaslijst te bespreken. Dit telefonische gesprek vindt altijd binnen 1 week plaats.

Contact

Neem bij onverwachte gebeurtenissen of vragen contact op met:

Polikliniek Gynaecologie en Verloskunde (tijdens kantooruren): (0183) 644217
Afdeling 4 West (buiten kantooruren): (0183) 644650