Infectiepreventie

Het specialisme

Het werk van de afdeling infectiepreventie heeft als doel overdracht van micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën of virussen) en ziekenhuisinfecties te voorkomen.

Ziekenhuisinfecties zijn infecties die optreden bij patiënten tijdens of in aansluiting op hun verblijf in het ziekenhuis. De afdeling infectiepreventie draagt zorg voor protocollen en richtlijnen die medewerkers in staat stellen de hygiëne rond de patiënt optimaal te laten zijn bij zorg, onderzoek en behandeling.

De afdeling infectiepreventie werkt samen met het Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie in Dordrecht.

Werkzaamheden van de afdeling zijn onder andere:

  • signaleren van situaties die besmettingen in de hand werken;
  • opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties;
  • het onderzoeken op welke wijze infecties kunnen worden voorkomen;
  • het opstellen van richtlijnen en protocollen;
  • het ondersteunen van de verschillende afdelingen en locaties van Rivas Zorggroep bij het invoeren van maatregelen om infecties te voorkomen en te bestrijden;
  • geven van adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van hygiëne en infectiepreventie aan alle geledingen binnen de zorggroep.

Wie werkt er?

  • I. Huijskens
  • R. Streefkerk